Grammatik

Andra övningar

Enkel spansk Grammatik med övningar

Det här är ett ganska stort projekt som jag beräknar blir någorlunda slutförd först sommaren år 2000. Men jag lägger ut de olika delmomenten på nätet allteftersom jag blir klar med dem.
För att kunna rätta dig själv måste du ha tillgång till Explorer.

Substantiv och artiklar: 1
Maskulina och femenina substantiv.
Bestämd och obestämd artikel.

Verb: 1
Infinitiv.
Regelbunden presens av -ar-verb.

Personliga pronomen: 1
Subjektsformer

Verb: 2
Regelbunden presens av -er- och -ir-verb.

Substantiv och artiklar: 2
Plural (flertal)

Adjektiv
böjning och placering.

Substantiv och artiklar: 3
Sammandragningar = al, del
Genitiv.

Verb: 3
Presens av ser, estar, tener, ir


Luis Soto
lusobe@olemail.com

Última revisión: junio de 1999
Luis Soto© Copyright 1999