KENNEL ROADMASTER'S
AMERICAN COCKER SPANIELS & TIBETAN TERRIERS

 

LATEST NEWS / SENASTE NYTT

 

UPDATE.....

050102 MEMORY LANE

 
At Roadmaster's Cockers, we take great pride in breeding old dogs to eachother. That means that we are not breeding any bitch before 3 years of age, without a clear health certificate on the eyes.  We also follow up all our puppies, as far as we can, accordring to eye-health. We prefer to use old, used dogs, instead of the "new import".
 
Once every year, or less, we will have puppies available.
No litter at this kennel is born without we're keeping something for ourself.
That's the way we work.

På Roadmaster's kennel försöker vi att avla på den säkra sidan. Därför paras inga tikar före 3 års ålder, givetvis ögonlysta utan anmärkning.

Vi försöker även att följa upp våra valpar, så långt det är möjligt, när det gäller ögonlysningar. Vi föredrar att använda gamla, beprövade hannar i avel, i stället för den "nya importen"

En gång om året, ibland mindre, har vi en ny valpkull på gång.

Ingen kull på denna kennel föds, utan att vi själva behåller någon av valparna.

Så avlar vi.


This is some important links. Here you will be able to see every eye-exam, show-results a.s.o.

Detta är några viktiga länkar. På dessa sidor finns samtliga hälso-resultat.

skk_marke.jpg           logga_banner.jpg


Here is the link to the Swedish Tibetan Terrier Club

Länk till TTS

tts.bmpPlease don't forget to sign our guestbook before you leave...
Thank you :-) 

Skriv gärna i GästbokenAnnette Hägglund & Dan Norin

Svanövägen 40

872 93 LUNDE

Sweden

+46 612 30403

0612-30403

E-mail: roadmasters@rixmail.se

 
            roadmasters@rixmail.se
Site Meter