Senaste nytt vid RLJ

Detta händer vid Risten - Lakviks Järnväg
De senaste uppgifterna är alltid högst upp

Lördag 5:e juli
Ristens stationshus Bengt S och Karl-Inge påbörjade grundmålning av ytterväggarna.
Ma Tommy arbetade med att göra Bergmanloket körklart
Övrigt Bengt L klippte och trimmade gräset
 
Fredag 4:e juli
Ristens stationshus Bengt S och Karl-Inge Skrapade stationshusets ytterväggar inför målning.
Övrigt Bengt L klippte gräset och körde trimmern
 
Vecka 27
Diverse Gert, Olle T, Kurt och Lennart sysslade med röjning, städning, målning och annat.
 
Lördag 28:e juni
Ba Risten. Bengt S och Karl-Inge gjorde färdig stoppbocken. Därefter städade de upp och kapade överblivet material till lokved.
Ma Tommy tvättade ångloket "Lakvik" samt gjorde lite justeringar på loket.
Trafik Tågpersonalen bestod av Fredrik och Tommy i loket. Gert var konduktör, Olle T var TKL (stins), bromsare var Åke Blomstrand.
Övrigt Cafepersonalen började jobba, det är första ordinarie trafikdagen för säsongen. Jakob röjde vid spåret mot Backasand.
 
Fredag 27:e juni
Ba Ristens stationsområde. Bengt S och Karl-Inge bytte plank på vägövergången.
 
Lördag 14:e juni
Ba Risten. Bengt S och Karl-Inge fortsatte med stoppbocken samt grusade.
Ma Tommy rengjorde ångloket "A.Dahl" inför ordiarie trafikstarten.
 
Fredag 13:e juni
Ba Risten. Bengt S och Karl-Inge började montera stoppbocken på bangården.
 
Måndag 9:e juni.
Trafik Beställningskörning. Ett sällskap pensionerade poliser med fruar åkte med oss och tog sedan en fika på järnvägscafeet.