Tekniskt vid RLJ

Högerväxel
1 förbindelsestång   2 glidplatta   3 stödräl   4 moträl   5 tungspets
6 växeltunga 7 tungrot och tungfäste   8 dragstång   9 växelställ   10 kryss

Detaljbild av växel: kryss eller växelkryss, i detta fall monterat på bottenplåt
1 träskruv   2 matematiska korsningspunkten   3 krysspets
4 stödklots   5 bult med klämmplatta   6 vingräl

Växelställ

Rälens delar i profil

Normalsektion av fria rummet å linje och station samt
lastprofil för banor av 600 mm. spårvidd.

Normalsektioner för enkelspårig bana med 600 mm spårvidd
3,1 meters krönbredd.

Jordskärning.

Bank

Spårmått vid RLJ
Plattformskantens avstånd från spårmitt1,15 m
Plattformskantens höjd över rök (rälsöverkant)0,25 m
Lastkajens avstånd från spårmitt1,15 m
Lastkajens (Magasinets golv) höjd över rök0,65 m
Minsta avstånd spårmitt utan plattform3,1 m
Minsta avstånd spårmitt med plattform3,6 m
Avstånd mellan spårmitt vid hinderpåle2,4 m
Minsta radie å växelkurva, ej tågspår60 m
Minsta radie å växelkurva, tågspår90 m
Krönbredd1,7 m
Minsta avstånd mellan tangentpunkter vid växelkurvor av motsatt krökning i tågspår3 m
Växelställets hävarm, minsta avstånd, spårmitt1,1 m
Växelställets hävarm, högsta höjd över rök0,75 m
Vad är vad på ångloket?
1 Sanddom; 2 Ångdom; 3 Skorsten; 4 Sotskåp; 5 Sotskåpslucka; 6 Påfyllningsrör för vatten;
7 Vattentank i Ramverket; 8 Buffert; 9 Ved eller kolförråd. På större tanklok är vanligtvis detta vattentank.
Kol eller vedförråd sitter då på lokets bakre ände. 10 Vevstång; 11 Koppelstång;
12 Gejder; 13 Tvärstycke; 14 Ångcylinder; 15 Slidhus;
Ovanstående är ett tanklok. Det finns också tenderlok, då finns en särskild vagn hopkopplad med
loket benämnd tender som medför förråd av vatten samt kol eller ved. Även torveldning förekom.