Bildgalleriet

De nyaste bilderna är alltid överst.
Lördag 5:e juli. Fredrik och Janne gör loket "Lakvik" klart för dagens trafik. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 5:e juli. Nu har bommarna kommit på plats vid övre vägövergången. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 5:e juli. Konduktören Gert guidar några glada passagerare. Foto: Urban Svenvik.
Lördag 28:e juni. Fredrik kollar om det finns ved i kolboxen. Foto: Urban Svenvik.
Stoppbocken på Ristens bangård är färdig. Foto 28:e juni: Urban Svenvik.
Lördag 28:e juni. Tommy justeraren kran på ångloket "Lakvik". Närmast är dieselloket "Qvasthilda". Foto: Urban Svenvik.
Lördag 14:e juni. Stoppbocken vid Ristens bangård under byggnad. Foto: Urban Svenvik.

Fredag 6:e juni. Lok och vagnar står och väntar på dagens abonnerade körning. Foto: Kurt Djurström.

Fredag 6:e juni. En veteranbilklubb har ankommit Lakvik. Foto: Kurt Djurström.
Fredag 6:e juni. Urban har för ovanligheteten kommit framför kameran. Han och Tommy (inne i lokhytten). Här är det Tommy som kör. Foto: Kurt Djurström.
Fredag 6:e juni. Ristens bangård är färdiggrusad. Foto: Urban Svenvik.
Fredag 6:e juni. Rallarna måste ha lite i magen, Karl-Inge och Bengt S. Närmast i bakgrunden syns en del av badplatsen.
Foto: Urban Svenvik.