Uppdaterad den 02 November  2000             

Nedräkning t.o.m. 2001  

HEARTY WELCOME
to
the Revivalist family Ekstén

 Församlingen PILGRIMSFOLKET i Skåne  ROMERNA´s FÖRSAMLING i Nv. Skåne
Drabantgatan 2,            S - 268 32
_ _ _ _ _ _ _ _ Svalöv,           Telf. nr.  (+46) 0418 - 66 85 77,   MOBIL nr.  070-2858885 
Gåvor
till vårt Missionsarbetet o Församlings arbetet via Pg53 86 99 - 0
SalusAnsvar Bank 11 329 78 (Clearingnr. 15 9230) för Missionshjälp

Pastor är N.A Ekstén, född i Malmö våren -48, uppväxt i Landskrona, och under åren 61-69 (8,5 år), men hösten -69 så blev Ekstén härligt frälst, befriad ifrån Sprit, Droger och Eter sniffning kombinerat.

Ekstén har varit Riks Evangelist, och Förs.Pastor på olika platser runt om i vårt land ifrån Skåne i Söder och till Västernorrland i norr. Ekstén har gått olika Bibelskolor inom Örebro Missionen, Helgelse Förbundet, Svenska Frälsningsarmén, Tros-Gnistans, Maranata.Ekstén är obegränsat Orädd, och mycket Originell som Herrens tjänare i Riket annorlunda.

Charlotte spelar Dragspel, Gitarr, Piano, Orgel inkl. Tramporgel, och sjunger mycket gärna solo Andefödda Sånger. Är också en mycket stor Bönesjäl, samt Profetissa etc. Jag är Sång och Musik okunnig, men sjunger gärna av Hjärtats lust när Herren är med mig på sitt speciella sätt. Jag är Profet, och har andra Andliga Nådegåvor etc.

E-post när det gäller uppdrag som Riks Evangelister:
revivalist_eksten@swipnet.se

VI är äkta Maranata själar som har Maranatha budskapet och ropet i våra Hjärtan Maranata "Du Vår Herre Kom". Och detta Väckelserop skulle varje äkta sann Kristen i allmänhet, och de som kallar sig för Väckelse Kristna i Synnerhet
Maranata är inget Samfund, det är ett Arameiskt Böne och Väckelserop som finns i 1:a Kor. 16:22. Vi skäms inte för detta Böne- och Väckelserop.

Vi står Utanför Lägret för att bära Hans smälek, ty Vi har här ingen Varaktig stad, utan Vi söker den tillkommande Staden (Himlen) därför så sysslar Vi inte med Parti Politik, Fackligt, Synkretism etc.

NEJ VI har bara 2 viktiga ting i siktet:
1) Att vinna så många som möjligt för Himlen och Evigheten, med andra ord avbefolka HELVETET, och befolka HIMLEN
.
2) Att bliva så Helgade och Hel överlåtna så VI blir mer och mer lik Jesus.

VI Förkunnar och praktiserar ett 100% radikalt Bibliskt Budskap utan Inskränkningar och/eller Kompromisser.
VI förkunnar och profeterar inte vad Människor vill höra, utan vad dem behöver höra ifrån Herren och Bibeln.

Vill NI veta var och när VI har möten så hör av ER 100% Förtroligt och Familjärt till OSS. Önskas Förbön och Själavård så hör av ER förtroligt.

Vill du stödja Församlingen PILGRIMSFOLKETs arbete Ekonomiskt till Evangeliska, Sociala, Juridiska, Internet arbeten, samt till Missions och Humanitärt arbete så SÄND Penninggåvorna via Pg. 53 86 99 - 0. För Penninggåvor till vårt Missionsarbete så kan NI sätta in Penninggåvorna på Bankkonto nr. 11 329 78 (Clearingnr. 15 9230), SalusAnsvar Bank. 
Bankkonton för Församlingen Pilgrimsfolket är för församlingens verksamheter i Skåne och Sverige:  11 329 51 (Clearingnr. 15 9230) SalusAnsvar Bank.
För församlingens Missionsarbete och Missionshjälp är 
det: 11 329 78 (Clearingnr. 15 9230) SalusAnsvar Bank. 
Till Missions arbetet har vi erhållit under de 1:a 9½ månaderna 12.ooo:- och skickat iväg 8.ooo:- till arbetet för Romerna i Bulgarien, och till Försam- lingen´s Tidnings Mission bl.a. har det kommit in 11.ooo:-

E-post till vårt missionsarbete:
bed_for_romerna@swipnet.se


Tusen Tack på Förhand. 


HJÄLP OSS att HJÄLPA ROMERNA i fd. Öst-Europa 

Församlingen samarbetar med följande seriösa Missions organisationer: Bulgarien i Fokus, MBIC Missionen, Aktionskomitee für Verfolgte Christen i Tyskland.  Romer = Zigenare. Lotta o jag kommer att till våren åka ner till Bulgarien. NI som vill stötta oss Ekonomiskt kan skicka gåvorna via Pg.  eller till Bankkonto 15 9230–11329 78 och skriv Missionsresan.  F.v. info. så kontakta oss förtroligt via tel, e-mail eller brev.     NI som vill stötta Missions arbetet där kan skicka Era penning gåvor via Församlingens  Postgiro  53 86 99 - 0.     Märk talongen  "Romer Missionen                  

Tusen Tack på förhand för penning gåvorna till Missionen.   


Romerna i Maszkowice i Polen  NYTT PROJEKT

Nödanrop från Församlingar för Romer i Bulgarien

Informationer om Evangelisten Danka för Romerna

Församlingens och Ekstén´s Missions arbete

Ekonomiska Supportrar sökes


Det började med en dröm från Herren.

Nov -96 fick jag i en dröm se Nils bedja tillsammans med en annan broder för 3 st. som skulle avskiljas antingen som äldste - eller missionärer. Jag antecknade det i en liten bok. Vintern -98 säger Nils att Herren har en uppgift för oss, att vittna och sjunga, och de pengar som kommer in ska sändas till att underhålla evangelister och pastorer utomlands. Vi skulle klargöra för dem att de inte kan vänta en bestämd månatlig summa. Utan det som kom in skulle sändas. Till påsk -98 kallade församlingen på Emmanuel och Sonja ifrån M.B.I.C. missionen för Gammaldags Påsk Konferens. Emmanuel talade då om i ett möte att egentligen ville de inte till Sverige (p.g.a tidsbrist) men de kände de skulle åka för de hade ett personligt budskap till oss.

Att vi inte skulle fortsätta så länge till i Ledarteamet i Landskrona utan Herren skulle använda oss för att arbeta för missionens sak. Det började komma tidningar om arbetet bland romer, vi kunde inte förstå varför.

  Emmanuel och Sonja ifrån M.B.I.C

Det fortsätter med en vision 

Den 7 Aug i år på mötet här hemma fick Nils en syn från Herren. Den var så mäktig så han hade svårt att förklara vad han såg. På en sida stod romer i olika åldrar och med olika storlekar på Familjerna som kände kallelse att gå ut som Evangelister och Pastorer som bad om understödjare för att kunna gå ut i Herrens tjänst. De hade en Helig glöd och kallelse som var oerhört intensiv. På andra sidan stod en grupp nyfrälsta tillsammans med "gamla" kristna i olika åldrar ifrån den yngsta till den äldsta som har möjligheter att bedja, och de bad intentivt, hängivet: Giv oss Evangelister och Pastorer till församlingen. Och vi är villiga att gå in i den tjänsten. Och på båda sidorna var mycket stora skaror av Romer som var redo att gå ut i tjänst, och som behövde Evangelister och Pastorer till Församlingarna i fd. Öst-Europa´s länder.

 
När den Profetiska uppenbarelsen kom

När den Profetiska uppenbarelsen kom som gällde för Nils Alvar o Charlotte Ekstén, och Evangelisten Karl Gustav Slätt så var det med en sådan oerhört väldig styrka så Nils skakade i hela kroppen som det gått högspännings ledning gm. kroppen, och med intensiva tårar flödande utför kinderna som Niagara fallet som varade ca. 5 minuter långt. Nils har aldrig tidigare haft någon liknande kraftfull uppenbarelse med en sådan oerhörd styrka och intensitet. Men detta kom efter 2,5 veckors Bön och Faste period som Nils gått in i efter som han kände att Herren ville något speciellt men han visste inte vad Herren ville. Hela uppenbarelsen skulle inte uttalas Offentligt som var riktade till oss berörda personligt, därför så återgives enbart vissa delar av den Profetiska uppenbarelsen som VI har fått löfte om som ej är personlig.

Skrivet av Charlotte Ekstén


Men Herren har också befriat Herrens ringe Orginal

Under Bön och Faste perioden så har Herren också Befriat mig ifrån en sak som plågat mig under några års tid som varit som en oerhörd snara och plåga för mig som han inte berättat för någon, inte ens för min Hustru p.g.a. det som jag upplevde och inte ville lägga det på min Hustru med mina bördor etc. Befrielsen började den 25:e Juli på ett Väckelse möte hos Perstorps Fria Församling då jag gick fram till Förbön och lade fram mig reservationslöst och förutsättnings löst för nu måste det ske något radikalt och när Förs.Pastor John Larsson tillsammans med Församlingens förebedjare, och min Hustru som också fick bära fram ett profetiskt budskap till mig som hon burit på under nästan hela mötet, men undrade till vem det var, och när hon tillsammans med de an dra bad för mig så kom Budskapet om att Herren håller på att ansa mig precis som Trädgårdsmästaren ansar Träden, och beskär Blommorna etc.  Och jag kan bara säga utan hela mitt Hjärta i ödmjuk Tacksamhet  "TACK ÄLSKADE JESUS för din Kärlek och omsorger till mig som en ringa Kristen och Herrens slav".

M A R A N A T H A
MARANATA ropet ljuder
ifrån  Nils Alvar    Ekstén 
Vänligen
och Högaktningsfullt ifrån Era alltid
          NILS ALVAR och CHARLOTTE    EKSTÉN


ERBJUDANDE till ER FÖRSAMLING 

Vi båda erbjuder oss att komma till ER Församling för Gammaldags Väckelse och Missionsmöten, konferenser, kampanjer, men också för gammaldags STUG möten fr. 2000. I Påskhelgen -98 så talade Herren klart och tydligt att Vi skulle gå in i nya uppgifter fr.o.m -99 till förmån för Missionen. Vi skall fortsätta att vara kvar i Församlingen, men lämna över mera ansvar till vår Evangelist för att vi skall kunna resa som Riks Evangelister. 

VI kommer enbart att ta betalt för Resorna med Bil (15:- per mil), och Fri mat och logi, och i övrigt så är det upp till Församlingen att bestämma vad som de vill och kan betala. Offren tillfaller mycket gärna Missionen för bl.a Gatubarnen och andra Nödlidande i fd. Öst-Europas länder, och Förföljda Kristna Världen över. 

Min underbara hustru Charlotte spelar gitarr, dragspel, piano, orgel och sjunger oerhört Vackert och Andefyllt, samt Vittnar mycket inspirerat och givande. 

Undertecknad är inte Sång och Musik begåvad, men jag förkunnar med Andens inspiration och ledning. Vi båda är rikt benådade med olika Nådegåvor och frukter. Jag är en fd. stor bland Missbrukare av sprit, droger och etersniffning kombinerat 1961-69 (8,5 år) tills jag blev härligt frälst och befriad, Helad ifrån sviterna efter Missbruket, samt födelse sjukdomar och handikapp.

VI har arbetat mycket med Asylsökande, Flyktingar, samt Döva och Döv-Blinda. Jag är mycket i bön och fasta. VI tillhör de Bibel och bekännelsetrogna Kristna som vägrar att Kompromissa med, och Inskränka på Bibelns Heliga Budskap, och det sjungs bara Andefödda Väckelse Kristna Sånger med Radikalt innehåll.

Om NI vill veta mera så hör av ER 100% förtroligt och familjärt.

Vem är Revivalist familjen EKSTÉN´s ?

VÄNLIGEN och med Utmärkt HÖGAKTNING ifrån
Revivalist NILS ALVAR
och CHARLOTTE EKSTÉN

 
Telf. nr.  0418 - 66 85 77,  MOBIL nr.  070 -  2858885 
e-post: revivalist_eksten@swipnet.se

Läs mycket gärna ett mycket viktigt o högaktuellt Biblisk Kristet ämne

Charlotte med 6/8 delar av sin familj i Tyskland.  Från vänster Jutta´s make Jörg 41, sonen Jens 11, Charlotte´s farbror Herbert 76, Charlotte´s äldsta syster Jutta 42, Herbert´s hustru Petra 40 sedan Januari i år sällskap i 14 år, Herbert´s dotter Jutta

Charlotte med sin äldsta syster Jutta 42 år tillsammans med hennes make sedan 16 år tillbaks och deras son Jens 11 år gammal

Tidningen UTANFÖR LÄGRET Tidningen Utanför Lägret nr. 3- 2000 är nu färdigt tryckt den 10.9  Och för ER som är Intresserad av att erhålla den kan kontakta oss förtroligt via mail med Ert namn   o adress.  Prenumerations priset är Frivilligt vad ni vill betala för den.  Nytt nr. i December 2000.


Församlingen PILGRIMSFOLKET i Skåne
Drabantgatan  2,            SE - 268 32
_ _ _ _ _ _ _ Svalöv,    

Telf. (+46) 0418 - 66 85 77MOBIL nr. 070-285885 
Gåvor till Församlingens totala arbete Pg. 53 86 99 - 0,
SalusAnsvar Bank 11 329 578
  (Clearingnr. 15 9230) för Missionen

  Besökare sedan 9 Februari 2000

Sidan senast uppdaterad 2000-11-02