Reality Center

In English

~ Nära-dödenupplevelsen (NDU) ~ Transpersonella upplevelser (TTU) ~ Transpersonell psykologi ~ Andliga utvecklingsprocesser & kriser ~ Information ~ Upplevelseskildringar ~

Omarbetning av sidan pågår, inga länkar fungerar f.n.

 

 

På begäran: ORDLISTA för vissa lite ovanliga och krångliga ord och begrepp som förekommer på sajten.

Near Death Experience Research Foundation (NDERFs) website på SVENSKA, NDUer och andra skildringar, ny forskning och mer. Översatt i samarbete med Reality Center.

Psi Explorer, Allt du någonsin velat veta om paranormala förmågor.

International Association for Near-Death Studies. Allt om nära-dödenupplevelsen.

 NDE Europe Den europeiska NDU organisationen, forskning, konferenser mm.

NDU-sajten igång igen, nära-döden på svenska!

TACK till alla som delat med sig av upplevelser och skrivit artiklar.

 

Reality Center

E-mail

Url: http://clix.to/realitycenter

Allt material på Reality Centers website faller under lagen om copyright. För att återge någon del av materialet offentligt, kontakta författare till upplevelseskildring eller artikel där e-mailadress anges, eller kontakta Reality Center. Var vänlig återge inte någon del av materialet utan tillåtelse. Tack!

 

   Bakgrund Pearl Moon Graphics Ornament Dreamcatcher Graphics