Bygdegård | Ekonomisk förening | Idéell förening | Politisk förening | Företag | Kyrklig verksamhet | Offentlig service | Barnomsorg i enskild regi

Vänge

Organisationens namn:  Kontaktperson:   Telefon:
Förening, ekonomisk
Brunna Radhussamfällighet Gerd Isacsson 36 40 82
Brunna Vägförening Bengt Björck 36 41 32
Brunnahus Nr 1 Anette Johansson 36 47 52
Finnsta Gemensamhetsanläggning Elsbeth Scholtes 36 46 45
Vangsby Bostadsrättsförening Per-Henrik Oldenburg 36 48 18

 

Förening idéell
Dart Wader DC Kjell Karlsson 36 47 71
Friluftsfrämjandet ordf
. Knytte
. Knytte(Börje)
. Mulle
. Mulle(Börje)
. Strövare
. Strövare
. Frilufsare
. TVM
Kurt Jansson
Agneta Karlström
A. Hillefeldt Marcus
Ros-Marie Berg
Sussi Jansson
Daniel Dahlström
Agneta Fristedt
Agneta Fristedt
Marie-Anne Svedberg
36 43 75
36 43 15
36 94 11
45 15 07
36 94 17
36 40 12
36 40 68
36 40 68
36 43 10
Hagunda Idrottsförening ordf
. Boule
. Fotboll
. Friidrott
. Innebandy
. Skidor
. Tennis
. Klubbhus
Aina Öman
Nilserik Hestner
Johan Andersson
Jonny Ruud
Anders Öman
Marie Lindström
Martin Karis
.
36 43 88
36 42 51
36 48 47
36 47 53
51 46 94
39 22 30
36 43 81
36 44 88
Lions Club                              ordf Christina Wessman 36 41 05
Läby-Börje-Vänge Hemvärn Per-Olof Thomsson 39 71 21
Vänge Dansgille Göte Åsberg 39 81 58
Vänge Hem och Skola Helen Sigg 36 43 76
Vänge Hembygdsförening Tore Littmarck 35 44 74
Vänge kyrkliga syförening Marianne Wiktorsson 36 42 55
Vänge Lekmannakår Hans Olvång 36 43 97
Vänge-Läby-Börje Lottagrupp Monica Hjortsberger 35 71 26
Vänge-Läby Röda Kors krets Marianne Wiktorsson 36 42 55
Förening politisk
Folkpartiet liberalerna Hagunda C. Carlsson-Thorsson 39 81 66
Moderata Samlingspartiet Torsten Åhman 0708/909233
Vänge-Läby Centeravdelning Bengt Matsson 46 16 26
Företag
Bentes klipptjänst (tidsbest. ej barn) Bente Pettersson 36 45 50
Bo Janssons Entreprenad AB Bo Jansson 36 43 40
Brunna Bil & Traktor, vägunderhåll Hans-Åke Larsson 36 40 54
Brunna Bilplåt, bilförsäljning Dick Larsson 36 44 55
Brunna Taxi HB Jim Swensson 36 41 90
Brunna Veterinärpraktik 39 61 31
Gömstället, presentaffär Birgitta Häll 36 42 52
Hagman Miljökonsult Carl-Gunnar Hagman 36 42 43
ICA Vänge Fredrik Andersson 36 40 06
Janssons Byggnadsfirma AB Tommy Jansson 36 43 61
JK Måleri Jan Karlsson 070-6643300
Joungs Entreprenadmaskiner AB Kurt Joung 36 20 80
Karins Handarbetsvänner Per-Erik Rytander 36 45 00
LC Falks Byggservice HB 39 60 37
Lilla Kil John Wessman 36 41 05
Nordling VVS AB Tomas Nordling 36 41 30
Nåstuna Schakt Håkan Fredriksson 36 40 60
Olika Ting HB 36 47 31
Pizza Quick 36 48 55
Rostskyddsspecialisten Nils Angerstig 36 20 20
Statiol Dick Larsson 36 40 45
Tandläkare Olle Falck Olle Falck 36 43 00
Thord Andersson & Söner Åkeri AB Thord Andersson 36 41 00
Upplands Allmontage 36 43 36
Wedéns Åkeri Lars Wedén 36 46 90
Vängegrisen Björn Svensson 36 42 96
Kyrklig Verksamhet
Vänge Prästgård kyrkoherde 36 40 11
telefax 36 47 55
Vänge församlingshems stiftelse Kjell Adolfsson (ordf) 36 40 10
Kyrkokamrer 39 20 49
Vänge Kyrka vaktmästare 36 46 95
Jonasgården 36 44 15
Kyrkskolan 36 40 44
Svenska Kyrkans Ungdom i Vänge 36 40 44
Offentlig service
Distriktssköterska (Hagundagårde) 36 46 70
Distriktssköterska (komundelsförv.) Margaretha Stenvi 36 44 71
Vänge Förskola Exp. och kök 36 41 98
Avd. Blåsippan 36 46 72
Avd. Gulan och Vitan 36 41 96
Avd. Smörblomman 36 44 10
Avd. Skogsdungen 36 47 60
Vänge skola Barn och ungdomschef 65 31 32
Exp. Katarina Tornberg 65 31 30
Fax 65 31 36
Rektor 65 31 31
Skolsköterska Kerstin Drott 65 31 39
Skolpsykolog 65 31 33
Vaktmästare, 
Rune Nilsson
65 31 34
Fritids och förskoleklass 65 31 38
Arbetsenheter 65 31 38
Matsal, Kök 65 31 35
Sporthall 65 31 38
Ramsta ©  Webbdesign

Tillbaka