Landsfakta SVERIGE


Tillbaka till Sverige Flagga, Riksvapen, Karta  

Landsfakta

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Yta (totalt): 449 964 km2
Invånare, totalt: 8 873 000
Invånare/km2: 20
Kustlinje: 3 218 km
Huvudstad/Invån.: Stockholm / c:a 1.6 miljoner
Lägsta punkt: Östersjön 0 möh
Högsta punkt: Kebnekaise (2 112 möh)
Största floder:  
Muonio-/Torneälv, Dalälven, Klarälven-Göta älv
Största sjöar:
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren
Naturtillgångar: Skog, järn, koppar, bly, zink, vattenkraft, silver
Åldersstruktur befolkning:
0 - 14 år
18 %
15 - 64 år
64 %
65 år - 18 %
Befolkningstillväxt: 0.02 %
Nativitet (födda/1 000 inv.): 10
Mortalitet (döda/1 000 inv.): 11
Spädbarnsdödlighet,
per 1 000 levande födda: 3
Medellivslängd år (beräknad):
Män/Kvinnor
77 / 82
Folkgrupper:  Svenskar 94 %, övriga 6 %
Religion: Evangelisk-luthersk 87 %, övriga 13 %
Språk: Svenska
Läskunnighet (befolkning >15 år): Totalt 99 %
Självständighet:
6 juni 1523 (Gustav Vasa)
Nationaldag:
6 juni (Svenska Flaggans dag)
BNP/inv.: USD 26 000
Inflation (konsumentpriser): 0.4 %
Industriell tillväxt: 3 %
Exportvaror (viktigaste): Verkstadsprodukter och andra industrivaror, papper och papp, råvaror (trä, massa, malmer), kemiska produkter, järn och stål
Valuta: SEK,     1 SEK = 100 öre
Telefoner (antal): 10 miljoner
Järnvägsnät: 12 821 km
Vägnät (större vägar): 210 907 km
Flygplatser (Totalt): 256
Militärstyrka, tillgänglig:
Män 15 – 49 år:  2 076 630

Angiva värden är beräknade och gäller för 2000

Källa: CIA Factbook 2000

Flagga                                 Riksvapen                      Karta

Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan "Dannebrogen" som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten.

 

Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.

sverige.gif (46297 bytes)

Till överst på sidan


Skicka gärna tips eller kommentarer till rainer.stalvik@swipnet.se 
Uppdaterad 2000-10-06
http://home.swipnet.se/rainers