W bakåt.jpg (1510 bytes) W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W framåt.jpg (1742 bytes)

Viggen

 

Bakgrund & Utveckling
I början på 50-talet började Flygvapnet söka efter en ersättare till J 35 Draken och efter 12 års utvecklingsarbete kom man 1962 fram till en design som verkade lovande. 1967 flög den första prototypen och 1971 levererade SAAB det första Viggenplanet till Flygvapnet.

Målet från början var att tillverka ett enhetsflygplan d v s ett flygplan som skulle kunna lösa flera uppgifter men man lyckades inte riktigt med detta främst p g a att datorkapaciteten inte räckte till. Istället byggdes till slut fem olika versioner av flygplanet för olika uppdragstyper.
Ytterligare versioner tillkom 1993 när ett antal äldre flygplan började byggas om till AJS standard och SK 37 byggdes om till motmedelsflygplan SK 37E.

Flygplanet anpassades från början för att kunna användas på extremt korta start/landningsbanor, max 500 meter. För att detta skulle vara möjligt fick flygplanet en för tiden ovanligt kraftig motor, RM8A för alla versioner utom JA 37 som fick ett ännu starkare kraftpaket, RM8B.
Motorn är en P&W JT8D-22 som har modifierats av Volvo Flygmotor och även fått en efterbrännkammare och motoreversering. Motoreverseringen gör att kraften från motorn vänds framåt när planet landar vilket förkortar landningsträckan radikalt samt gör att flygplanet kan backa för egen maskin.

Viggensystemet byggdes för att snabbt kunna klargöras (ombeväpnas & tankas) på krigsbaser av värnpliktig personal och det tar ca 10 minuter för en klargöringsgrupp på 7 man (1 officer & 6 värnpliktiga) att göra en JA 37 klar för nya uppdrag.
För samman klargöringsgrupp tar det mellan 15-20 minuter att klargöra en AJS 37 för spanings- och attackuppdrag.

 

Versioner
AJ 37
Sammanlagt tog Flygvapnet emot 108 AJ 37 Viggen mellan 1971 och 1978 som placerades på F6 i Karlsborg, F7 i Såtenäs och F15 i Söderhamn.
Dessa flygplan hade som huvuduppgift attackupdrag framförallt med sjömålsrobotar mot en eventuell invasionsflotta. Givetvis fanns det också vapen för anfall mot markmål och som en andrahandsuppgift kunde flygplanen utrustas med automatkanonkapslar och användas i som jaktflyg.

SK 37

Från och med 1973 levererades 17 stycken SK 37 Viggen d v s skolversionen av flygplanet. Dessa placerades till en början på F7 men redan 1974 flyttades samtliga över till F15 som fram till nedläggningen 1997 skötte inflygningen på Viggen. 4 SK 37:or flyger numera på F4 i Östersund där typinflygningen på Viggen är förlagd sedan 1998.
Eftersom den extra cockpiten tar upp stor plats saknar planet en av bränsletankarna i flygkroppen och ses alltid med en extratank under kroppen.

SK 37E
Med början 1997 modifierades 10 av Flygvapnets SK 37:or till motmedelsflygplan för att fylla tomrummet som blev efter det att J 32B/D/E Lansen utrangerades.
Flygplanen är baserade på F4 i Östersund där de tillsammans med de övriga 4 SK 37:orna bildar TIS/TK-gruppen som ansvarar för typinflyging på JA 37 Viggen och telekrigsuppgifter för hela Flygvapnet.
Baksitsen i SK 37E har byggts om för att en motmedelsoperatör skall kunna vara verksam där med de motmedel & störsystem som finns tillgängliga. 

SH 37 / SF 37
Mellan 1975 och 1980 levererades 27 SH 37 Viggen och 28 SF 37 Viggen. Uppgifterna för dessa båda versioner var spaning, radarspaning över hav för SH 37 och fotospaning för SF 37. Spaningsdivisionerna på F13 i Norrköping, F17 i Ronneby och F21 i Luleå fick dela på de 55 spaningsmaskinerna. 

JA 37

Denna version av Viggen levererades mellan 1979 och 1990 i ett antal av 149 flygplan och är en mycket modernare maskin än vad de övriga versionerna är. Flygplanet har en kraftigare motor än de tidigare versionerna och en jaktradar som fortfarande är bland de bästa i världen.
JA 37 levererades till 8 jaktdivisioner på F4 i Östersund, F13 i Norrköping, F16 i Uppsala, F17 i Ronneby och F21 i Luleå.
JA 37:orna har under senare år modifierats och benämns numera JA 37D vilket medför att de bl a kan beväpnas med RB 99 AMRAAM.

AJS 37 / AJSH 37 / AJSF 37
Med början 1992 byggdes 115 AJ/SH/SF 37 Viggen om till AJS/AJSH/AJSF 37 Viggen för att äntligen ge de äldre versionerna en multirole kapacitet och kunna använda nyare vapensystem som RB15 och BK90.
Efter det att 1. divisionen på F10 ombeväpnas till Gripen under 2000/2001 blir det endast 1. divisionen på F21 i Luleå som flyger AJSF/AJSH 37 Viggen i Flygvapnet.
Denna division kommer att fram till och med 2003 att vara den division som kommer att tas i anspråk för eventuella internationella insatser. 

 

Data
Flygslag: Jakt / Attack / Spaning
Tillverkare: SAAB
Längd: 16,2 meter (AJ/S 37), 16,4 meter (JA 37)
Vingbredd: 10,6 meter
Höjd: 5.60 (AJ/S), 5.90 (JA/SK)
Tomvikt: 9.500 kg
Max last: 3.600 kg (AJ/S 37), 1,700 kg (JA 37)
Max startvikt: 20,500 kg (AJ/S 37), 18,600 kg (JA 37)
Aktionsradie: ca 1000 km
Max höjd:  
Max hastighet: Mach 2
Motor: Volvo Aero RM8A (AJ/S 37), RM8B (JA 37)
Besättning: 1
Antal i Flygvapnet: 329 (108 AJ 37), (17 SK 37), (55 SF/SH 37), (149 JA 37)

 

Vapen & Motmedel
AJ 37 Viggen beväpnades från början med RB04 för anfall mot sjömål. RB 05, RB75 (Maverick), 120kg frifallande bomber och raketkapslar användes mot markmål.
RB24 (Sidewinder) och automatkanonkapsel användes för jaktstrid. 
Möjlighet att bära elektronisk störkapsel och kapsel med remsor och facklor fanns också. AJ 37 hade bara 4 vapenstationer under vingarna så lastkapaciteten var ganska begränsad.

SK 37 har mycket begränsade vapenalternativ och dessa är raketkapsel och automatkanonkapsel.

SK 37E har samma lastalternativ som ovan plus möjlighet att bära elektroniska störkapslar plus kapsel med remsor och facklor.

På SH 37 Viggen fanns möjligheten att hänga RB04 och RB24 (Sidewinder) under vingarna. Framförallt användes dock vapenstationerna till att hänga kamerautrustning, elektronisk störkapsel och kapsel med remsor och facklor.

SF 37 hade ingen offensiv kapacitet alls men det fanns möjlighet att hänga ett par RB24 (Sidewinder) för jaktstrid under vingarna tillsammans med kamerautrustning, elektronisk störkapsel och kapsel med remsor och facklor.

JA 37 Viggen har framförallt vapen för jaktstrid och inkluderar RB24 (Sidewinder), RB74 (Sidewinder), RB71 (Skyflash) och den moderna RB99 (AMRAAM) plus den fast monterade 30mm automatkanonen med 120 patroner.
Det enda beväpningsalternativet som ger möjlighet till attackuppdrag är Raketkapsel.

AJS 37 Viggen har förutom att kunna bära samma vapenlast som AJ 37 ovan fått möjlighet att bära RB15 mot sjömål och BK90 (Bombkapsel) mot markmål samt RB74 (Sidewinder) för jaktuppdrag.

AJSH 37 Viggen har uppgraderats så att den kan bära samma vapenlast som AJS 37 Viggen.

AJSF 37 Viggen har ingen radar så möjligheten att bära RB15 finns inte och därför har versionen endast uppgraderats så att den kan bära RB74 (Sidewinder) för självförsvar.

JA 37 kan utrustas med fackelfällare BOY 401, en BOY 401 kan monteras under vardera vinge (d.v.s 2 st per flygplan) och rymmer 12 st IR-patroner som vardera innehåller 2 st facklor. Totalt alltså 48 st facklor per flygplan.

På JA 37D (D-mod) kan man i balkläge R7V och R7H (balkarna längst ut på vingarna) hänga upp lavetter som är försedda med fackelfällare BOL 451.

 

På Förband
Följande förband använder/har använt Viggen:
1. div. F4 JA 37 (1984-)
2. div. F4 JA 37 (1985-)
TIS/TK F4 SK 37 & SK 37E (1998-)
1. div. F6 AJ 37 (1978-1993)
2. div. F6 AJ 37 (1977-1993)
1. div. F7 AJ 37 (1974-1995), AJS 37 (1995-1997)
2. div. F7 AJ 37 (1972-1995), AJS 37 (1995-1998)
3. div. F7 AJ 37 (1973-1977)
1. div. F10 SH 37 & SF 37 (1993-1995), AJSH 37 & AJSF 37 (1995-2000)
1. div. F13 SH 37 & SF 37 (1976-1993)
2. div. F13 JA 37 (1982-1993)
1. div. F15 AJ 37 (1975-1995), AJS 37 1995-1997)
2. div. F15 AJ 37 (1976-1997), SK 37 (1974-1997)
2. div. F16 JA 37 (1986-)
3. div. F16 JA 37 (1987-2000)
1. div. F17 JA 37 (1982-)
2. div. F17 SH 37 & SF 37 (1978-1993), JA 37 (1993-)
1. div. F21 SH 37 & SF 37 (1979-1995), AJSH 37 & AJSF 37 (1995-)
2. div. F21 JA 37 (1986-)
3. div. F21 JA 37 (1983-)

 

Export
Viggen blev aldrig någon exportsuccé och inte en enda maskin har sålts utanför Sveriges gränser trots att flera försök gjordes.
Närmast var man 1978 då Indien hade planer på att köpa och licenstillverka Viggen men efter ett nej att exportera motorn till Indien av den Amerikanska regeringen blev det ingen affär.

 

Bilder
Ja 37.jpg (36783 bytes) ajs 37.jpg (52042 bytes) aj37.jpg (40564 bytes) SK 37E.jpg (30335 bytes) viggen.gif (38258 bytes)

 

Källa:
SAAB flygplan sedan 1937 av Hans G Anderson, Flygplan 37 Viggen av Sven Stridsberg