W bakåt.jpg (1510 bytes) W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W framåt.jpg (1742 bytes)

SK 60

 

Bakgrund & Utveckling
Mellan 1966 och 1968 levererade Saab 148 SK 60A till det svenska Flygvapnet. Flyplanen placerades på Kungl. Krigsflygskolan i Ljungbyhed (F5) och på Flygvapnets kadettskola i Uppsala (F20) där de ersatte Vampire som skolflygplan. Numera kan man finna SK 60 på de flesta flottiljer mestadels som sambandsflygplan.

Med början 1995 startade Flygvapnet ett uppgraderingsprogram som inkluderar nya motorer och nya flyginstrument för att förlänga livstiden på 105 SK60A/B/C till ca 2015.
För närvarande används flygplanen bara för grundläggande flygträning och sambandsflyg. Lätt attack och spaningsuppgifterna har lagts på hyllan tills vidare.

På bilderna nedan kan du se de SK 60 som ingår i Flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60. I gruppen ingår piloter som till vardags är instruktörer på Krigsflygskolan. Team 60 genomför ett antal uppvisningar på flygdagar och liknande varje år och räknas bland de bästa uppvisningsgrupperna i världen trots att det bara är en "deltidstjänst" för piloterna.

 

Versioner
Originalversionen, SK60A var helt obeväpnad vilket ändrades 1970 då 46 flygplan byggdes om till SK60B standard med sammanlagt 6 vapenstationer under vingarna.
Anledningen till modifieringen var att ge Försvarsmakten ett lätt attackflyg med kapacitet att understödja markförband.
Ytterligare 30 SK60A byggdes med början 1970 om till SK60C standard vilket innebar samma vapenstationer under vingarna som SK60B plus att nosen förlängdes för att ge plats för en spaningskamera.
Ytterligare varianter är SK 60D (3) och SK 60E (10) som har försetts med 2 extraplatser i cockpit vilket medfört att katapultstolarna tagits bort. Dessa versioner har även försetts med civil radio och navigationsutrustning för att kunna användas för utbildning av bl a trafikflygare.
 
SK 60B/C baserades förutom på F5 & F20 på F21 i Luleå där en lätt attackdivision, Urban Gul, sattes upp i början på 70-talet. Divisionen fanns kvar i Luleå i ca 10 år innan den lades ner 1982.
På divisionsförband finns SK 60 numer på F10 & F16 där grundläggande flygutbildning respektive grundläggande flygtaktisk utbildning genomförs.

 

Data
Flygslag: Flygträning / Lätt Attack / Spaning
Tillverkare: SAAB
Längd: 10,5 m
Vingbredd: 9,4 m
Höjd: 2,7 m
Tomvikt:  
Max last: 800 kg (SK 60B/C)
Max startvikt: 4300 kg
Aktionsradie: 1235 km
Max höjd: 12.000 m
Hastighet: 780 km/h
Motor: 2x RM 15 (William Rolls FJ 44)
Besättning: 2 (SK 60A/B/C), 4 (SK 60D/E)
Antal i Flygvapnet: 148

 

Vapen & Motmedel
SK 60B/C kan beväpnas med antingen en automatkanonkapsel med 2x 30mm automatkanoner alternativt 6x 13,5 cm Attackraketer under vardera vingen.
SK 60C har en panoramakamera och en IR-spanare fast monterade i nosen.
Ingen av versionerna har någon form av motmedelsutrustning.

 

På Förband
Följande förband använder/har använt SK 60:
1. div. F5 SK 60 (1966-1998)
2. div. F5 SK 60 (1966-1998)
3. div. F5 SK 60 (1966-1998)
5. div. F5 SK 60E (TFHS)
Flygskolan F 10 SK 60 (1998-)
5. div. F16 SK 60 (1982-)
1. div. F20 SK 60
2. div. F20 Sk 60
3. div. F21 SK 60B/C (1972-1982)

 

Export
Mellan 1970 och 1972 köpte Österrike 40 SK105OE i något förbättrad version än den svenska. I Österrike används de för närvarande som skolflyg och spaningsflyg.  

 

Bilder
Team 60 1.jpg (21244 bytes) sk60.jpg (50018 bytes) Team 60 2.jpg (16366 bytes)    

 

Källa:
SAAB flygplan sedan 1937 av Hans G Anderson