W bakåt.jpg (1510 bytes) W_Flygvapnet.jpg (11450 bytes) W_framat.jpg (1742 bytes)

Internationella Insatsförband

Den 21 juni 2000 bestämde regeringen att Sverige skall bidra med militära förband ur samtliga försvarsgrenar för multinationella fredsbefrämjande operationer under perioden 2001-2006.
Beslutet togs för att Sverige skall kunna uppfylla de krav som ställs på oss som medlem i Partnerskap för Fred. 

För Flygvapnets del innebär beslutet att två snabbinsatsförband sätts upp, SWAFRAP AJS 37 med AJS Viggen plus basförband som har flygspaning som huvuduppgift samt SWAFRAP C-130 med Herkules och basförband för transportuppgifter.
SWAFRAP AJS 37 kommer att under 2004 ersättas av ett förband med JAS39 Gripen.

SWAFRAP står för Swedish Air Force Rapid Reaction Unit och förbanden kommer att från och med januari 2001 kunna omgruppera från Sverige till ett krisområde någonstans i Europa eller dess närhet inom 30 dagar. En rekognoseringsstyrka skall vara beredd att utgå inom 15 dagar för att förbereda huvudstyrkans ankomst.

De båda förband som för närvarande bildar grunden för styrkorna är 1. divisionen på F21 "Urban Röd", SWAFRAP AJS37 och Transportflygenheten på F7, SWAFRAP C-130.
En stor del av personalen som rekryteras är stamanställda i Flygvapnet men även frivilliga värnpliktiga kommer i fråga för vissa befattningar inom förbanden.


SWAFRAP AJS 37
Swafrap AJS.jpg (22653 bytes)Förbandet är dimensionerat för att kunna utföra två fotospaningsuppdrag per dygn och ha kapaciteten att under en begränsad tid fördubbla antalet uppdrag. Varje spaningsflygning sker med två flygplan (rote) ett som utför själva fotograferingen och ett som skyddar rotekamraten från högre höjd.
Styrkan skall operera i ett konfliktområde under 6 månader innan man återvänder till Sverige för återhämtning och utvärdering.
Ett år efter att förbandet återvänt hem skall det återigen vara redo för insats.

Organisation SWAFRAP AJS 37
SWAFRAP C-130
Förbandet skall under 12 månader verka i ett krisområde med 4 stycken TP84 Herkules och där utföra transportuppgifter i tvåskift dygnet runt med två flygplan per skift. Under en kortare period skall man även kunna flyga med alla 4 flygplanen samtidigt.
Efter 2004 tillkommer förmodligen lufttankning som uppgift då JAS 39 tillförs som ersättning för SWAFRAP AJS37.

Organisation SWAFRAP C-130   


Källa:
FlygvapenNytt 3-2000, Försvarsmaktens Hemsida (www2.mil.se)