W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W framåt.jpg (1742 bytes)

Gripen

 

Bakgrund & Utveckling
I början på 80-talet startade SAAB utvecklingen av ersättaren till Viggen och redan 1988 flög den första prototypen.
1993 började det svenska Flygvapnet ta emot de första av 204 beställda JAS 39 Gripen som alla skall vara levererade 2007.

Den första divisionen blev operativ 1997 och ombeväpningen fortsätter enligt plan mot målet som är att ha fyra operativa flygflottiljer med sammanlagt 8 divisioner JAS 39 Gripen år 2004.
Flottiljerna som får JAS kommer att  bli F4 på Frösön, F 7 på Såtenäs, F 17 på Kallinge och F 21 på Kallax.
För närvarande verkar det som om att F 16 i Uppsala kommer att få ansvar för den framtida flygutbildningen i Flygvapnet och därför kommer det förmodligen att flygas JAS 39 Gripen även där.

JAS 39 Gripen är ett enmotorigt deltavingat flygplan med rörliga nosvingar som är byggt för belastningar upp till 9 G. Flygplanet är till största delen byggt av aluminium som på flera ställen, framförallt på vingarna, förstärkts med kompositmaterial för att ge ökad hållfasthet, lägre vikt och längre livslängd.

Till skillnad från tidigare stridsflygplan byggda av SAAB så har JAS 39 Gripen ett elektriskt styrsystem. De utslag som piloten gör med styrspaken genererar elektriska impulser som går till ett antal datorer, sammanlagt finns det ett 40-tal datorer i planet, som i sin tur skickar styrkommandon till planets roderytor.
Styrsystemet är utrustat med MLL (Manouvering Load Limiter) som gör att piloten inte kan överbelasta flygplanet så om piloten försöker göra en för snäv sväng som ger för hög G belastning säger systemet ifrån.
För att göra styrsystemet så uthålligt som möjligt i en stridssituation finns det tre parallella system med backupfunktioner som gör att om någonting går sönder finner signalerna alternativa vägar från styrspak till roder.
Ytterligare ett reservsystem ger piloten en möjlighet att med hjälp av flygplanets generator eller reservbatterier ta sig till närmaste bas om planet blir allvarligt skadat.
Det elektriska styrsystemet gör att man har kunnat bygga planet aerodynamiskt instabilt. Styrsystemet kompenserar hela tiden instabiliteten och ger på så sätt piloten ett flygplan som känns stabilt och har förbättrade prestanda i alla hastigheter.

JAS 39 Gripen drivs framåt av en jetmotor, RM12, som är en utveckling av General Electrics F404 motor och tillverkas på licens av Volvo Aero. RM12 Motorn har jämfört med originalet bl a större dragkraft, ca 80 kN,  samt bättre tålighet mot fågelkollisioner. Dragkraften i RM12 tillsammans med Gripens relativt låga vikt ger ett mycket bra dragkraft/viktförhållande.

Gripen är utrustat med ett modernt kommunikationssystem som möjliggör för alla flygförare att via krypterade datalänkar kommunicera med andra flygplan eller andra delar av luftförsvaret. Det finns möjlighet att ta del av radarbilder från andra stridsflygplan, radarflygplan eller markradarstationer via systemet vilket ger en ökad taktisk kunskap och piloterna kan flyga med den egna radarn avstängd.
Man kan även se andra flygplans beväpning och bränslestatus vilket ger förbandschefer på olika nivåer större möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser.

 

Versioner
Flygplanen levereras i tre delserier där den första på 30 flygplan är färdiglevererad och den andra håller på att levereras. Delserie 2 och 3 innehåller vardera 14 tvåsitsiga JAS 39 Gripen.
Flygplanen i delserie 3 och de 20 sista i delserie 2, sammanlagt 84 flygplan, kommer att skilja sig från de övriga vilket gör att dessa benäms JAS 39C/D och de 120 första JAS 39A/B.  

 

Data
Flygslag: Jakt / Attack / Spaning
Tillverkare: SAAB
Längd: 14,1 m (JAS 39A/C), 14,8 m (JAS 39B/D)
Vingbredd: 8,4 m
Höjd: 4,5 m
Tomvikt: 5.700 kg
Max last: 3.600 kg (JAS 39A/B), 5.300 kg (JAS 39C/D)
Max startvikt: 12.500 kg (JAS 39A/B), 14.000 kg (JAS 39C/D)
Aktionsradie: ca 1.500 km
Max höjd:  
Max hastighet: Mach 2, 1400 km/h vid havsnivå
Motor: Volvo Aero RM12 (General Electric F404)
Besättning: 1
Antal i Flygvapnet: ca 95 (204 beställda)

 

Vapen & Motmedel
Som fast beväpning på de ensitsiga JAS 39 Gripen finns det en 27mm Mauser BK automatkanon med 120 skott i magasinet. Kanonen sitter på vänster sida under nosen.

För jaktuppdrag kan JAS 39 Gripen för närvarande beväpnas med IR-robot RB74 (Sidewinder) för närstrid och radarstyrd robot RB99 (AMRAAM) för strid på långt avstånd. Utprovning och anskaffning av ny IR-robot RB98 (IRIS-T) pågår för närvarande och denna kommer att ge piloten ökad förmåga i jaktrollen och ökad möjlighet att bekämpa kryssningsrobotar.

I attackrollen finns det ett antal vapensystem att använda. BK90 (Bombkapsel) som kan släppas på långt avstånd från målet och sprider ut upp till 72 småbomber över en yta på 250 x 400 meter, RB75 (Maverick) som är en styrd attackrobot mot markmål, Raketkapsel med sex 135mm ostyrda attackraketer samt sjömålsrobot RB15 som kan träffa fartyg på mer än 100 km avstånd.
Utöver dessa vapen har Flygvapnet omriktat JAS-ramen mot vapenutveckling och anskaffning av markmålsvapen med precisionsbekämpningskapacitet vilket kommer att realiseras genom laserstyrda bomber, flygburen kryssningsrobot och signalsökande robot.

I spaningsrollen finns det från 2002 en spaningskapsel med dag och natt kapacitet som kommer att ge piloten tillgång till all spaningsdata samtidigt som den spelas in på video.

På motmedelsfronten finns det kapslar, BOL och BOP/B som är integrerade med vapenpylonerna under vingarna och BOP/C som är monterad i själva flygplanet.

För att förlänga flygtiden finns det möjlighet att hänga 530 liters eller 1275 liters extratankar under flygkroppen.

 

På Förband
Följande förband använder Gripen:
1. div. F7 JAS 39A (1997-)
2. div. F7 JAS 39A (1998-)
1. div. F10 JAS 39A (2001-) Omskolning av divisionen pågår!
2. div. F10 JAS 39A (2000-)

 

Export
I samarbete med British Aerospace marknadsför SAAB Gripen utomlands och man har lyckats att få ett kontrakt med Sydafrika som omfattar 28 flygplan, 19 ensitsiga och 9 tvåsitsiga. Dessa skall enligt kontraktet levereras mellan 2007 och 2012.

 

Bilder
Gripen 1.jpg (20687 bytes) Gripen 2.jpg (14202 bytes) Gripen 4.jpg (30840 bytes) Gripen 6.jpg (12488 bytes) Gripen 5.jpg (18261 bytes)

 

Källa:
Faktaboken om JAS 39 Gripen, FlygvapenNytt, Försvarsmaktens hemsida på internet (http://www2.mil.se), Gripens hemsida (http://www.gripen.se)