W Startsidan.jpg (11200 bytes) W_Flottiljer.jpg (10649 bytes) W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W_Lankar.jpg (9525 bytes)

Flygvapnet

Gripen 3.jpg (16741 bytes)

JAS 39 Gripen, här beväpnad med jaktrobotar är den modernaste
representanten för det nya och vassare Flygvapen som håller på att ta form.

 

Ett numerärt mindre men betydligt vassare vapenslag

Det svenska flygvapnet genomför för närvarande en av de största omstruktureringar som vapenslaget stått inför någonsin, ombeväpning till JAS 39 Gripen. Målsättningen är att 8 divisioner skall vara operativa på 4 flottiljer år 2004. Samtidigt som detta sker skall officerare och värnpliktiga utbildas till helt nya och omorganiserade stridslednings- och basbataljoner som delvis får ny materiel.
Allt detta sker inom ramen för det ominriktade Flygvapnet som skall kunna verka både nationellt och internationellt med minskade men vassare resurser.Internationella Insatsförband

En annan prioriterad verksamhet i Flygvapnets nya roll är inrättandet av internationella insatsförband som snabbt skall kunna ställas under FN befäl. Förbanden benämns SWAFRAP AJS 37 samt SWAFRAP C-130 där bokstavsförkortningen står för Swedish Air Force Rapid Reaction Force.

För närvarande är det endast AJS 37 Viggen förband som ingår i förbandet tillsammans med erforderlig markpersonal. Från 2004 kommer JAS 39 divisionerna att ta över uppgiften från AJS 37 Viggen förbanden. Huvuduppgiften för AJS förbandet kommer att vara fotospaning över konfliktområden runt om i världen.
Från och med 2001 kommer insatsstyrkan att även ha tillgång till transportflyg då 4 TP 84 Herkules
tillsammans med besättningar och markpersonal tillförs.

Insatsförbanden har för närvarande 90 dagars insatstid men redan i januari 2001 kommer denna tid att förkortas till 30 dagar. För att förbereda ankomsten av svenskt flyg till konfliktområdet skall en mindre rekognoseringsstyrka kunna utgå inom 15 dagar.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående de Internationella Insatsförbanden.

Ny ledningsorganisation för Försvarsmakten

Den 1 Juli 2000 inrättades det Flygtaktiska Kommandot (FTK) som i framtiden kommer att vara ansvarigt för Flygvapnet i sin helhet och flygstridskrafternas taktiska utnyttjande.
Den operativa ledningen av alla insatsförband i Försvarsmakten sköts av den Operativa Insatsledningen (OPIL) och tre taktiska kommandon sköter sedan hur den operativa ordern skall omsättas i taktiska ordrar till förbanden.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående de nya ledningsorganisationen.

JAS 39 Gripen

Det viktigaste vapensystemet i det "nya Flygvapnet" är multirole-flygplanet JAS 39 Gripen som levereras i 3 delserier varav den första är färdiglevererad och den andra håller på att levereras. Delserie 3 kommer att levereras från och med 2003 och kommer att innehålla en del förändringar från tidigare leveranser bl a möjlighet till lufttankning.
Samanlagt har Flygvapnet beställt 204 JAS 39 varav 28 är tvåsitsiga och samtliga skall vara levererade 2007. För närvarande finns det 3 operativa divisioner, två på Skaraborgs Flygflottilj, F7 och en på Skånska Flygflottiljen, F10. Nästa flottilj att introducera JAS 39 Gripen blir Norrbottens Flygflottilj, F21 och den sista flottiljen att få flygplanet blir Jämtlands Flygflottilj, F4. Divisionerna på F10 kommer att flyttas till F17 i Ronneby 2003 då flottiljen i Ängelholm läggs ned. 

För att öka JAS-systemets slagstyrka pågår för närvarande ett antal projekt som syftar till att ge JAS 39 Gripen ny jaktrobot för närstrid, tungt attackvapen för bekämpning av markmål på långt avstånd, signalsökande attackrobot samt spaningskapsel.
swekron.gif (1574 bytes)   Mer information angående JAS 39 Gripen.

JA 37, AJS 37 Viggen

Till det att JAS 39 Gripen tar över helt som det enda stridsflygplanet i Flygvapnet någon gång runt 2004 finns det kvar ett antal Viggen divisioner som fortfarande har en viktig roll att spela. Inte minst gäller detta den enda kvarvarande spaningsdivisionen på F21 som är det första svenska flygförband som kan komman att sättas in i internationella operationer sedan Kongo kriget.
swekron.gif (1574 bytes)   Mer information angående JA 37 & AJS 37 Viggen.
 

S 100B Argus & S 102B Korpen

En annan viktig del i Flygvapnets nya roll kommer att spelas av två obestyckade flygplan, S 100B Argus som med sin Erieye-radar fyller en viktig funktion genom att komplettera det markfasta radarnätet och S 102B Korpen som utför elektronisk spaning mot en eventuell motståndares radar och sambandsnät.
För närvarande finns tre S 100B Argus operativa i en radarflyggrupp på Malmen (F 16M) och senast 2005 skall ytterligare en radarflyggrupp vara organiserad. Sex S 100B Argus har levererats till Flygvapnet och två av dessa är uthyrda till Greklands Flygvapen tills dess att de får sina ordinarie flygplan dock längst till december 2004.
De båda S 102B Korpen är organiserade i en flyggrupp som också för närvarande baseras på Malmen.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående S 100B Argus & S 102B Korpen.

TP 84 Herkules

Den gamla trotjänaren Herkules som har flugit i Flygvapnets kostym under många år kommer att genomgå en "midlife update" mellan 2006 - 2010. Denna uppgradering betyder att Herkulesplanen kan användas i ca 15 år till. Dessutom kommer ett antal Herkules, troligtvis 3, att modifieras till lufttankningsflygplan för att kunna serva de JAS 39 Gripen som får lufttankningsförmåga och detta beräknas vara klart under 2002. 
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående TP 84 Herkules.

Helikoptrar och Flygräddning (FRÄD)

Flygvapnet har gjort sig av med samtliga helikoptrar utom tolv HKP 10 Super Puma som fortfarande finns kvar inom Försvarsmakten. HKP 10 används främst för militär och civil flygräddning. Sedan 1999 är samtliga helikoptrar inom Försvarsmakten organiserade inom Helikopterflottiljen som i sin tur har ett antal flygande förband runt om i landet.
swekron.gif (1574 bytes)     Mer information angående Helikopterflottiljen och HKP 10 Super Puma.

Bas 90 & Basförband

Runt om i landet finns det ett antal krigsflygbaser, Bas 90, som är anpassade för att skydda personal och flygplan under en modernt konflikt i vårt närområde. Systemet bygger på utspridning av resurserna och baserna är stora geografiskt sett med flera start och landningsmöjligheter för piloterna. 
För att ge flygförbanden så bra skydd och markservice som möjligt på baserna och även i internationella insatser omorganiseras den gamla Basbataljon 85 till Flygbasbataljon 04 vilket innebär bl a mindre personalstyrka och större rörlighet mellan olika baser.
Sammanlagt 8 Flygbasbataljoner skall vara organiserade i slutet på 2003.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående Bas 90 & Basförbanden.

Stridsledningsförband

Förmågan att leda Flygvapnets förband i luften och på marken är en förutsättning för att enheterna skall kunna engagera och slå fientliga förband. Tre stridslednings- bataljoner organiseras och nya stridsledningscentraler i berganläggningar tillförs vilket skall vara klart 2002. Utöver detta införs nya radio och sambandssystem för förbättrad kommunikation mellan olika typer av förband i luften och på marken.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer information angående Stridsledningsförbanden.

Historia

Flygvapnet är den yngsta av de tre vapengrenarna och tillkom 1926 när arméns flygkompani och flottans flygväsende slogs samman. Flygvapnet växte under och efter 2:a världskriget till som mest 19 flygflottiljer. Ifrån slutet av 60-talet och fram till 2000-talet har flygvapnet minskat kraftigt i antal förband och flygplan för att anpassas efter den rådande hotbilden.
Under denna punkten finner du även info om de olika flottiljerna och deras flygande förband.
swekron.gif (1574 bytes)    Mer Flygvapenhistoria.Källa:
FlygvapenNytt, Försvarsmaktens hemsida (www2.mil.se)