W Startsidan.jpg (6930 bytes) W_Flygvapnet.jpg (11450 bytes) W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W_Lankar.jpg (9525 bytes)

Flottiljer & Divisioner

 

I slutet på 1920-talet sattes de första svenska flygflottiljerna upp runt om i landet och med tiden växte antalet förband till ett ganska respektabelt antal.
Under 1950-talet var antalet flottiljer som mest 20 stycken, inklusive skolförbanden, och aldrig mer kommer väl så många flygförband att finnas i Sverige.

I slutet på 1950-talet började nedskärningarna och de har fortsatt ända in i våra dagar och snart så finns det bara 4 flottiljer kvar.

Nedan finns det en lista innehållande samtliga flottiljer med en kort beskrivning av var och en. Jag har också försökt samla Flottiljemblem och divisionsmärken från förbanden där detta gått att finna.

Flottiljemblemen är i regel samma som landskapsvapnen i det landskap där flottiljen låg/ligger men givetvis med vissa undantag.

Vad gäller divisionsmärken så har Flygvapnets flygande förband har sedan lång tid tillbaka skapat gemensamma emblem för att visa divisionstillhörighet och samhörighet med kamraterna i divisionen. En stor del av de divisionsemblem som finns nedan tillhör förband som inte längre är aktiva.
De flesta av emblemen har aldrig eller mycket sällan varit målade på flygplanen utan har används framförallt som hjälmmärken.

Däremot har vid de flesta flottiljer funnits flygplan som märkts med flottiljens officiella emblem.

Flottiljerna organiserar sedan 1944 sina divisioner på följande sätt: Varje division har en bokstav och en färg, bokstaven bestäms av flottiljens nummer där F1 har bokstaven A, F2 bokstaven B och så vidare och färgen av vilken division det rör sig om.
Flottiljstaben benämnes vit
, 1. divisionen röd, 2. divisionen blå och 3. divisionen gul. På vissa flottiljer fanns/finns det även 5. division som från början benämndes grön eller svart godtyckligt av flottiljledningen. 1955 fastställdes dock att färgen för
5. divisionen skall vara svart.
Någon färg för 4. divisionen fastställdes inte 1955. Denna division användes enligt uppgift som grundutbildningsenhet för de värnpliktiga på flottiljen och hade ingen flygande utrustning och fick därför ingen färg.

Innan denna gemensamma färgsättning fanns så hade olika flottiljer olika färger på sina divisioner, detta medför att en del av de gamla divisionsmärkena kan ha andra färger än de som används idag.

 

F1.jpg (18415 bytes)

1:a Flygkåren
Kungl. Västmanlands Flygflottilj (F 1)
1928-1982
Adam_Rod.jpg (14540 bytes)
Adam_Bla.jpg (13381 bytes)
Adam_Gul.jpg (10710 bytes) Adam Gul1.jpg (19250 bytes)

 


 

F2.jpg (41819 bytes)
2:a Flygkåren
Kungl. Upplands Flygflottilj
Kungl. Roslagens Flygflottilj (F 2)
Roslagens Flygkår
1926-1974
Bertil Blå1.jpg (9651 bytes) Bertil Blå.jpg (8041 bytes)

 


 

F3 Emblem.jpg (34593 bytes)

F3.jpg (18343 bytes)

3:e Flygkåren
Kungl. Östgöta Flygflottilj (F 3)
1926-1974
Flottiljen förlades till Malmslätt utanför Linköping. Efter att flottiljen lades ner fanns ändå flygfältet kvar under först F13 och sedan F16 regi. Målflygdivisionen samt Flygvapnets signalspaningsflyg utnyttjade basen under många år. Målflygdivisionen har nu flyttat till Östersund och signalspaningsplanen flyger från F 16 i Uppsala.
1. divisionen fick 1950-51 samma märke som 3. fast i annan färg.
Ceasar_Rod.jpg (12539 bytes)
2. divisionen hade i början en nosande hund på sina flygplan. På Vissa av märkena hade hunden en kamera runt halsen.
1950-51 fick divisionen samma märke som 3. fast annan färg.
Caesar-Blå-1.jpg (18145 bytes) Ceasar_Bla.jpg (13435 bytes)
3. Divisionen började med att märka sina flygplan runt 1943 med en svart örn som bär på en rapporthylsa.
Omkring 1950 så användes istället märket med en ryttare omgärdat av ett C.   
Cesar Gul1.jpg (13090 bytes) Cesar_Gul.jpg (9808 bytes)

Under beredskapstiden använde 5. divisionen, som då flög S 17 detta divisionsmärke med en spejande indian. (med reservation för färgen på fjäder & pannband)


Cesar Svart.jpg (14018 bytes)

 


 

F4 Emblem.jpg (31897 bytes)

F4.jpg (16986 bytes)

4. Flygkåren
Kungl. Jämtlands Flygflottilj (F 4)
1926-1932
1932-
Flottiljen är belägen på Frösön som ligger i Storsjön vid Östersund i Jämtland. För närvarande finns här 2 divisionen beväpnade med JA 37 Viggen och en TIS/TK Grupp som flyger SK 37E Viggen.
TIS/TK Gruppen har till uppgift att grundutbilda piloter på flygplan 37 samt att ge Flygvapnets piloter möjlighet att öva i en elektroniskt störd stridsmiljö.

Vid ombeväpningen till JA 37 Viggen passade 1. Divisionen, David Röd, på att byta till ett nytt divisionsemblem med  Storsjöodjuret.


David Röd1.jpg (10661 bytes) David_Rod.jpg (13568 bytes) David_Rod2.jpg (15429 bytes)

2. divisionen behöll vid ombeväpningen till Viggen sitt blåa D med en frustande älg i mitten.
David Blå1.jpg (8829 bytes) David_Bla.jpg (13453 bytes)

3. divisionen på F4, David Gul, lades ner 1978.
David Gul1.jpg (9105 bytes) David_Gul.jpg (14140 bytes)

De båda understa emblemen tillhör TIS/TK gruppen som flyger SK37/SK37E Viggen.
TIS.jpg (3410 bytes) TK.jpg (4947 bytes)

 


 

F5.jpg (15488 bytes)

5:e Flygkåren
Kungl. Krigsflygskolan (F 5)
1926-1988
Erik_Rod.jpg (14607 bytes)
Erik_Bla.jpg (15175 bytes)
Erik_Gul.jpg (16891 bytes)
Erik_Svart.jpg (12943 bytes)
Flyglärarnas märke.

Flyglararna_F5.jpg (13439 bytes)

 


 

F6 Emblem.jpg (30922 bytes)

F6.jpg (17654 bytes)

Kungl. Västgöta Flygflottilj (F 6) 1932-1995
Filip_Rod.jpg (15257 bytes)
Filip_Bla.jpg (13858 bytes) Filip_Bla1.jpg (14112 bytes)
Filip_Gul_1.jpg (12687 bytes) Filip Gul2.jpg (21851 bytes)

 


 

F7 Emblem.jpg (30645 bytes)

F7.jpg (17354 bytes)

Kungl. Skaraborgs Flygflottilj (F 7) 1938-
Flottiljen har sin fredsbas på Såtenäs vid Vänern. Flottiljen var den första som ombeväpnades till JAS 39 Gripen och 2 divisioner är nu operativa.
Här finns också Flygvapnets enda tunga transportflygdivision utrustad med 8 st TP 84 Herkules.

Gustav_Rod2.jpg (14847 bytes) Gustav_Rod.jpg (17225 bytes)
Gustav_Bla2.jpg (14559 bytes) Gustav_Bla.jpg (16361 bytes)
Gustav_Gul2.jpg (14828 bytes)
Support_Command.jpg (16982 bytes)

 


 

F8.jpg (44112 bytes)

Kungl. Svea Flygflottilj (F 8) 1938-1973
Helge_Rod.jpg (11412 bytes)
Helge_Bla.jpg (11146 bytes)
Helge_Gul.jpg (12040 bytes)

 


 

F9.jpg (43836 bytes)

Kungl. Göta Flygflottilj (F 9) 1940-1969
Flottiljen var förlagd på Säve som ligger på Hisingen i Göteborg. När flottiljen lades ner förlorade landets näst största stad sitt enda jaktflygförband.

Ivar_Rod.jpg (12076 bytes)
Ivar_Bla.jpg (15151 bytes)
Ivar_Gul.jpg (14181 bytes)

 


 

F10 Emblem.jpg (31772 bytes)

F10.jpg (14985 bytes)

Kungl. Skånska Flygflottiljen (F 10) 1940-
Flottiljen ligger utanför Ängelholm och bedriver för närvarande flygande verksamhet på
2 divisioner utrustade med JAS 39 Gripen.
Flottiljen skall läggas ner 2003 och då skall de båda divisionerna flyttas över till F 17 i Kallinge.

Johan_Rod.jpg (12169 bytes)
Johan_Bla.jpg (13633 bytes)
Johan_Gul.jpg (13666 bytes)
Johan_OE.jpg (10870 bytes)
1966 beväpnades F10 med luftvärnsroboten Bloodhound. En division sattes upp och märket till höger användes ända till 1974 då divisonen lades ner.
Devise "Per Ardua Surgo" betyder
"Genom svårigheterna reser jag mig"
F10-Bloodhound.jpg (19014 bytes)

 


 

F11 Emblem.jpg (33286 bytes)

F11.jpg (17765 bytes)

Kungl. Södermanlands Flygflottilj (F 11) 1941-1980
Kalle_Rod.jpg (13758 bytes)
Kalle_Bla.jpg (15960 bytes)
Kalle_Gul.jpg (17117 bytes)
Kalle_svart.jpg (13179 bytes)

 


 

F12 Emblem.jpg (33690 bytes)

F12.jpg (15630 bytes)

Kungl. Kalmar Flygflottilj (F 12) 1942-1980
Ludvig_Rod_1.jpg (12569 bytes) Ludvig_Rod.jpg (10506 bytes)
Ludvig_Bla.jpg (10327 bytes)

 


 

F13 Emblem.jpg (35020 bytes)

F13.jpg (15496 bytes)

Kungl. Bråvalla Flygflottilj (F 13) 1943-1994
Martin_Rod.jpg (14574 bytes) Martin Röd1.jpg (13677 bytes)
Martin_Bla.jpg (13265 bytes)
Martin_Gul.jpg (12146 bytes)
Support_Command_F13M.jpg (17164 bytes)

 


 

F14 Emblem.jpg (32758 bytes)

F14.jpg (16697 bytes)

Kungl. Hallands Flygflottilj (F 14)
Hallands Flygkår
Flygvapnets Halmstadsskolor
Försvarsmaktens Halmstadsskolor
1940-
Försvarsmaktens Halmstadsskolor ligger strax utanför Halmstad och saknar sedan länge flygande förband. Man utbildar för närvarande personal från samtliga försvarsgrenar.

 


 

F15 Emblem.jpg (32784 bytes)

F15.jpg (16183 bytes)

Kungl. Hälsinge Flygflottilj (F 15) 1945-1998
Olle_Rod.jpg (11969 bytes)
Olle_Bla.jpg (12914 bytes)  

 

 


 

F16 Emblem.jpg (40217 bytes)

F16.jpg (11578 bytes)

Kungl. Upplands Flygflottilj (F 16) 1943-
Divisionen överfördes från F1 när den flottiljen lades ner. Divisions- märket behölls men man bytade ut färgen på månen från gult till rött.
Var inte baserad i Uppsala utan flög från F 18 till nerläggningen 1986.
Petter_Rod.jpg (9924 bytes)
Petter_Bla.jpg (13531 bytes)
När divisionen bytade flygplan i mitten på 80-talet så bytades flygplansiluetten på märket ut från Draken till Viggen.


Petter Gul1.jpg (17419 bytes) Petter_Gul.jpg (12793 bytes)
Petter_Svart.jpg (12540 bytes)

 


 

F17 Emblem.jpg (38746 bytes)

F17.jpg (17800 bytes)

Kungl. Blekinge Flygflottilj (F 17) 1944-
Flottiljen är belägen i Kallinge och byggs för närvarande om för att kunna ta emot JAS 39 Gripen som anländer 2002. 2 divisioner utrustade med JA 37 viggen finns på förbandet.

Qvintus_Rod.jpg (14017 bytes)
Vid ombeväpningen från SF/SH 37 Viggen till JA 37 Viggen bytades divisionsmärket ut till en örn innesluten i ett Q. Qvintus_Bla.jpg (15162 bytes) Qvintus Blå1.jpg (12638 bytes)
Qvintus_Gul.jpg (15147 bytes)

 


 

F18 Emblem.jpg (34478 bytes)

F18.jpg (20301 bytes)

Kungl. Södertörns Flygflottilj (F 18)
Flygvapnets Södertörnsskolor
1946-1974
Alla tre divisionerna på flottiljen fick samma märke när J35 Draken infördes på flottiljen i slutet på 60-talet.
Texten på märket under svärden lyder "En för alla, Alla för en".


Rudolf_Rod_Bla_Gul.jpg (12617 bytes)

 


 

F19old.jpg (9875 bytes)

Finland (F 19)

 


 

F20.jpg (16488 bytes)

Flygvapnets Kadettskola (F 20)
Flygvapnets Krigsskola
1942-
Sigurd_Rod.jpg (14971 bytes)
Sigurd_Bla.jpg (15108 bytes)

 


 

F21 Emblem.jpg (34075 bytes)

F21.jpg (14836 bytes)

Kungl. Norrbottens Flygflottilj (F 21) 1941-
Flottiljen ligger på Kallax utanför Luleå och har för närvarande 2 divisioner utrustade med Viggen. 1. divisionen ingår med sina spaningsflygplan i flygvapnets snabbinsatsstyrka. Båda divisionerna kommer att byta ut viggarna mot JAS 39 Gripen inom de närmsta åren.
1. divisionens märke har devisen Akktu Stakki som betyder "Ensamma Vargen".
Divisionen är de enda kvarvarande som flyger spaningsviggen.


Urban_Rod.jpg (14190 bytes)
Vid ombeväpningen till JA 37 så bytades Drakenplanen i märket ut mot Viggen.Urban_bla.jpg (24635 bytes) Urban_bla1.jpg (12728 bytes)
3. divisionen var från början utrustad med SK 60 i rollen som lätt attackflyg. Senare bytades flygplanen ut mot JA 37 Viggen och man bytte då divisionsmärke från lodjur till uv.

Urban_Gul2.jpg (14085 bytes) Urban_Gul.jpg (14110 bytes)
Transportflyget på F21, TP 101, har börjat märka flygplanen med 3. divisionens gamla märke med den ändringen att U:et numera är svart.


Urban Svart.jpg (15893 bytes)

 


 

F22.jpg (12631 bytes)

Kongo (F 22)

 


 

Första Flygeskader (E 1)
E1.jpg (15212 bytes)

 


 

Försökscentralen / FMV:Prov
FC.jpg (15691 bytes)

 Robotavdelningens Försöksplats i Norrland
RFN.jpg (14034 bytes)

 Flygräddningen
Air Rescue1.jpg (18124 bytes) Air_Rescue.jpg (18363 bytes)

 Team 60
Team_60.jpg (15523 bytes)