W bakåt.jpg (1510 bytes) W_Flygplan.jpg (10264 bytes) W framåt.jpg (1742 bytes)

Draken

 

Bakgrund & Utveckling
1949 började utvecklingsarbetet för att få fram en ersättare till jaktplanet J 29 Tunnan. Resultatet blev ett dubbeldeltavingat flygplan som flög första gången 1955. Flygplanet byggdes med de dubbla deltavingarna för att kunna motsvara kraven på hög- och lågfartsegenskaper samt korta start och landningsträckor som ställdes från Flygvapnet.

Sammanlagt har 612 exemplar av Draken tillverkats varav 543 till det svenska Flygvapnet.

 

Versioner
J 35A
1956 beställdes en första serie på 90 flygplan J 35A vilka började levereras 1959 till jaktflottiljerna F13 och F16.

J 35B
Under 1962-63 levererades två nya versioner av Draken J 35B och J 35D. J 35B levererades i 73 exemplar och gick till divisionerna på F16 och F18.
Nyheter var en svensktillverkad radar, nytt direktanfallssikte, integrering med Stril 60 och jaktraketkapslar som ny beväpning. 

SK 35C
För att utbilda piloter på Draken byggdes 26 stycken J 35A om till tvåsitsiga SK 35C. Flygplanet saknar beväpning.

J 35D
Under 1962-63 levererades två nya versioner av Draken J 35B och J 35D. J 35D levererades i 120 exemplar till flottiljerna F3, F4, F10 och F13.
Denna version fick en ny och starkare motor som gav en imponerande stighastighet på 250 m/s, större bränsletankar, raketdriven katapultstol, förbättrat siktessystem och förbättrad radar.

J 35F
För att ge flygplanen möjlighet att bära moderna jaktrobotar utvecklades nästa version J 35F som blev ett för sin tid mycket avancerat allvädersjaktplan. J 35F byggdes i 230 exemplar mellan 1965-1972 och flögs på F1, F10, F12, F13, F16 & F17.
En ny radar för att styra de nya radarjaktrobotarna utvecklades och det mesta av elektroniken i flygplanen moderniserades. En IR spanare monterades i nosen och på balkarna uder vingarna kunde man även nu hänga raketer för attackuppdrag.  

S 35E
Med början 1965 fick Flygvapnet ett nytt spaningsflygplan när sammanlagt 60 S 35E började levereras till F11 och F21. Hälften av flygplanen var ombyggda J 35D och hälften var nybyggen.

J 35J
I mitten på 80-talet beslutades att bygga om ett 60-tal J 35F till J 35J (version J eftersom alla planen skulle baseras på F10). Moderniseringen gav Draken effektivare robotbeväpning (RB 24J), modernare elektronik och längre räckvidd i och med att 4 extratankar kunde bäras.

 

Data
Flygslag: Jakt / Spaning / Flygträning
Tillverkare: SAAB
Längd: 15,3 m
Vingbredd: 9,4 m
Höjd: 3,9 m
Tomvikt:  
Max last:  
Max startvikt: 10.355 kg
Aktionsradie:  
Max höjd:  
Max hastighet: Mach 2
Motor: RM 6C
Besättning: 1
Antal i Flygvapnet: 513

 

Vapen & Motmedel
 

 

På Förband
Följande förband använder/har använt:
1. div. F1 J 35F
2. div. F1 J 35F
3. div. F1 J 35F
1. div. F3 J 35D
2. div. F3 J 35D
3. div. F3 J 35D
1. div. F4 J 35D
2. div. F4 J 35D
1. div. F10 J 35D/F/J
2. div. F10 J 35D/F/J
3. div. F10 J 35D/F/J
5. div. F10 SK 35C
1. div. F11 S 35E
2. div. F11 S 35E
1. div. F12 J 35F
2. div. F12 J 35F
1. div. F13 J 35D/F
2. div. F13 J 35D/F
3. div. F13 J 35D/F
1. div. F16 J 35A/F
2. div. F16 J 35A/F
3. div. F16 J 35A/F
TIS F16 SK 35C
1. div. F17 J 35F
2. div. F17 J 35F
1. div. F18 J 35B
2. div. F18 J 35B
3. div. F18 J 35B
1. div. F21 S 35E
2. div. F21 J 35D

 

Export
Draken har exporterats till Danmark (51), Finland (27) och Österrike (24).

 

Bilder
j35j.jpg (18019 bytes)        

 

Källa: