PEROS GRATIS TEKNIKLÄROMEDEL

MEKANISMER

Klart att använda

Hur rörelser kan överföras och krafter förstärkas.

STRUKTURER

Vi kan tyvärr ej säga när detta kommer

Att bygga hållbart utan att det går åt för mycket material.

ELEKTRICITET

Klart att använda

Belysning, elektriska motorer och el i hemmet.

ELEKTRONIK

Klart att använda

Vi lär oss styra och ställa med elektronik och bygger några olika elektronikprodukter.

MATERIAL

Vi kan tyvärr ej säga när detta kommer

Nya och gamla material, deras användningsområden och egenskaper.

KOMMUNIKATION

Vi kan tyvärr ej säga när detta kommer

Att ta sig fram på marken, i vattnet eller i luften. Radio, TV, IT och telefon.

PRODUKTION

Vi kan tyvärr ej säga när detta kommer

Industriell tillverkning. Vi tittar på några speciella produkter och företag.

Vi hinner inte med att producera läromedel i den takt vi hade trott. Därför får vi skjuta projektet på framtiden!

På våra sommarkurser i Teknik presenterar vi många idéer. Då kan ju också deltagarna konkret pröva materialet.