UPPSALA EESTI ORGANISATSIOONID.


[Eesti Organisatsioonid Uppsalas 2012. aastal]Kontaktandmed ja informatsioon
Uppsalasse sõitjatele

Uppsala Eesti Kodu

Sihtasutus eesmärgiga majandada ja hooldada sobivaid ruume Uppsala eestlaskonna
kultuuriliseks ja seltskondlikuks tegevuseks.

Asukoht: Geijersgatan 12 A [ Postiaadress: SE-752 26 Uppsala ]
Telefon: 018 - 50 68 83

Info: Eesti Kodu juhatuse esimees Helve Jaagu, tel.: 08 - 93 29 58
            e-mail: helve.jaagu@bredband.net

            Laekur on: Silja Marandi, Oslogatan 85, 75 2 64 Uppsala, tel.: 018 - 50 87 73

Uppsala Eesti Kodu plusgiro konto nr on: 50 69 01 - 8     ja liikmemaks 100:- kr aastas.
E.E.L.K. Uppsala Kogudus

Jumalateenistus ükskord kuus, enamasti Vindhemskyrkan/S:ta Birgitta kirikus (Geijersg.
ja Vindhemsg. nurgal) Vindhemsg. 9.

Koguduse hooldajaõpetaja Ingo Tiit Jaagu, tel.: 08 - 93 29 58    mobiiltel.: 070 - 960 46 47
            e-mail: ingo.jaagu@bredband.net

Info: Koguduse kauaaegne esimees Kalju Valdmaa suri 2007 a. kevadel, (tel.: 018 - 30 93 82)

              Kalju Valdmaa oli ka kunagi Soomepoiste Sõprus Ühingu J.R. 200 esimees.

              Indrek Aunvere tel.: 018-12 68 82 annab informatsiooni nüüd.

              Oleme tänulikud toetustele plusgirole: 47 52 32 - 5
Uppsala Eesti Selts (UES)

Asutatud 1944. aastal. Seltsi peaeesmärgiks on koondada Uppsalas ja ümruskonnas elavaid
eestlasi, korraldada kultuuriüritusi ja seltskondlikke koosviibimisi.

Seltsi esimees: Kaljo Kalm, Elin Wägnersg. 52,  754 41 Uppsala,     tel.: 018 - 32 24 73
               e-post Kaljo'le (klõpsuta siia) !

Seltsi sekretär: Virve Raag
              Box 636, SE-751 26 Uppsala   tel.: (0)18 - 471 10 32   mobiiltel.: 070 - 428 10 38
              e-mail: Virve.Raag@moderna.uu.se

Majavanem: Reet Toomik, Hurtigs gata 37,   754 39   Uppsala,    tel.: 018 - 30 08 13
           e-post Reedale (klõpsuta siia!)

           Seltsi tegevuse aruanne aastal 2005 - klõpsuta siia!

           Seltsi tegevusest aastal 2006 - klõpsuta siia !

           Seltsi tegevusest aastal 2007 - klõpsuta siia !

           Seltsi tegevusest aastal 2008 - klõpsuta siia !

           Seltsi tegevusest aastal 2009 - klõpsuta siia !

            Seltsi tegevusest aastal 2010 - klõpsuta siia !

            Seltsi tegevusest aastal 2011 - klõpsuta siia !


Uppsala Eesti Seltsi plusgiro konto nr on: 124 39 55 - 0 ja liikmemaks 50:- kr aastas.
Uppsala Eesti Pensionäride Ühing (UEPÜ)

Eesmärgiks on kaitsta Uppsala piirkonnas elavate eesti päritoluga pensionäride huve ja korraldada
loenguid, kultuuriüritusi ja ekskursioone.

Koosviibimised toimuvad ajavahemikul septembrist maini, igal teisel teisipäeval kell 14
Eesti Kodu ruumides, Geijersgatan 12 A.

Info: Ühingu esimees on Vello Trepp, tel.: 018 - 30 27 63

Uppsala Eesti Pensionäride Ühingu plusgiro konto nr on: 38 91 52 - 0

Uppsala Eesti Pensionäride Ühingu pangagiro (bankgiro) nr on Nordea pangas: 624-0691 alates aastast 2010.

Uppsala Eesti Pensionäride Ühingo pangakonto Swedbank'is on: 83516 904 302 979 - 3

(Liikmemaks ühingus on aastas 50:- rootsi krooni.)

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2005 - klõpsuta siia!

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2006 - klõpsuta siia

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2007 - klõpsuta siia

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2008 - klõpsuta siia

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2009 - klõpsuta siia

               UEPÜ tegevuse aruanne aastal 2010 - klõpsuta siiae-mail koostajale: oole_kint1278@bredband.net

Teata vigadest, vajalikest täiendustest ja võibolla ka uudistest!
- Klõpsuta siia, et e-mail'i minule saata!"


URL: http://home.swipnet.se/oole/uppsala_eesti.htm

© Oole Kint, 2006 - 2012. - Täiendatud 12. 6. 2007, 11. 6. 2008, 5. 3. 2009, 18. 3. 2009, 19. 3. 2010, 4. 5. 2010, 18. 6. 2010, 6. 2. 2011 ja 10. 2. 2011, 28.11.2011, 14.3.2012.