Foto: Miriam Eriksson - ÖFK

2:a placering Färg påsikt