Foto: Staffan Arvegård - ÖFK

1:a placering Färg påsikt