Foto: Staffan Arvegård
Bakåt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa Bild

Foto: Staffan Arvegård

M / V Origo vid Liliehöökbreen i Krossfjorden
.