Mynt med historiska årtal.

Jag gör inte anspråk på att vara någon historiker men mitt myntsamlande har gjort mig historiskt intresserad. Detta historiska intresse har inspirerat mig till att samla mynt som man kan knyta en berättelse till. Sätt muspekaren på bilden så visas den andra sidan av myntet.

Myntet intill är en Billon-Tetradrachm från kejsar Nero (37-68). När Rom brann år 64 gav han de kristna skulden och de första förföljelserna startade. På det brända området mitt i staden lät Nero uppföra en stor palatsanläggning. Neros utrensningar inom samhällstoppen, han mördade bland annat sin fosterbror, mor och sin hustru upplevdes nog inte som så stötande av gemene man eftersom han höll sig populär i de breda lagren med bröd och skådespel. Det enorma slöseriet och utsvävningarna ledde till sist till uppror och när han tappade respekten hos militären var självmord den lösning han valde.
1 öre 1628
Sommaren 1628 seglade regalskeppet Wasa på sin jungfrufärd mot Älvsnabben för att plocka upp soldater. När den inte särskilt kraftiga vinden fick tag i seglen tippade Wasa över på sidan, skeppet lyckades resa sig och order gavs om att stänga kanonportarna. Detta han man inte göra innan nästa vindstöt kom och Wasa lade sig på sidan och sjönk. Wasa kom åter ur djupet 1961 och flytande på egen köl togs in i docka på Beckholmen. Vad var det då som orsakade förlisningen? Svaret är att skeppet är totalt felkonstruerat, barlasten som fick plats räckte inte för att göra fartyget stabilt. Med tillräckligt mycket barlast hade kanonportarna hamnat farligt nära vattenlinjen, det extra kanondäcket som lades till under bygget var inte helt lyckat. Någon skyldig till det misslyckade hittades inte, kanske på grund av att Gustav II Adolf varit involverad. Mannen som med sitt propplod hittade vraket 1956 och drog igång bärgningen måste också nämnas, han heter Anders Franzen.
1/4 öre 1645

År 1645 slöts freden i Brömsebro mellan Danmark och Sverige, den svenska delegationen leddes av Axel Oxenstierna medan den danska leddes av Corfitz Ulfeldt. Vid freden blev Jämtland, Härjedalen, Gotland och Halland svenskt. Halland var visserligen formellt på 30 år man villkoren var sådana att ett återlämnande ej var möjligt. Om man vill besöka denna historiska plats längs E22 6 mil söder om Kalmar ska leta efter skylt med fornminneskringla som pekar österut, texten är fredsstenen.

1645 är det andre och sista årtalet som 10-dalers plåtmynt stämplats med, det första var 1644. Den enda 10-dalersplåten från 1645 som är bevarad hittades i ett skeppsvrak i Gryts skärgård år 1974.
1/4 öre 1658
Försommaren 1657 när det var bekymmersamt på den polska krigsskådeplatsen går Danmark till anfall. Danskarna tror att Sverige är bundna till händer och fötter och vill nu bli av med smäleken från Brömsebro. Svenske konungen gör då det oväntade och bryter upp från Polen och beger sig i ilfart mot Danmark. I augusti, efter att ha rensat svenska Bremen från dansk belägring, är svenskarna på Jylland. Framgångarna närde tankar om Danmarks styckning men utan flottunderstöd gick det inte att komma till de danska öarna. I mitten av december inträffade en ytterst sträng köld som fick sunden att frysa till och natten till 30 januari påbörjades marchen över isen. Två veckor senare stod hela svenska armen på själlands jord och fredsförhandlingarna började. Resultatet blev att Sverige fick Skåne, Blekinge, Bohuslän och Halland.
1/4 öre 1660
År 1660 flyr en förrädare över Öresund, förrädaren är av en kaliber som är svår att överträffa nämligen Corfitz Ulfeldt. Vid freden i Brömsebro gjorde han med danska ögon usla förhandlingar och skrev på ett avtal som innebar stora landförluster, hans svärfar kung Christian IV lät honom ändå behålla sin maktställning. När Fredrik III blev kung kom det till konflikt eftersom båda två var synnerligen härsklystna. När kungen skrev under ett dokument med anklagelser om oegentligheter flydde Ulfeldt landet. Som gammal "svenskvän" gick han i Karl X:es tjänst och var behjälplig vid anfallet mot Danmark 1657, Ulfeldt var också svensk fredsförhandlare vid Roskilde 1658. Efter freden bosatte han sig på Bosjökloster i Skåne och levde ett furstligt liv. Han misstänktes för att ha röjt svenskarnas misslyckade stormning av Köpenhamn och fängslades 1659. Corfitz lyckades fly till Danmark där han fängslades och senare släpptes fri. Konspirationerna mot kungen tog ny fart och han dömdes till sist till döden, Ulfeldt själv var på flykt och en docka "avrättas" i hans ställe. År 1664 dog förrädaren i en båt på Rhen, utfattig och jagad.
1/6 öre SM 1676
Vid slaget om Ölands södra udde 1 juni 1676 kantrade och exploderade det svenska flaggskeppet Kronan. Danskarna som segrade vid slaget och fick totalt häravälde i östersjön var inte sena att utnyttja situationen. Danskarna anföll på flera ställen i Skåne och den svenska armen fick retirera mot Småland och Blekinge. När danskarna bröt in i Halland ryckte konungen upp sig och begav sig till den halländska gränsen och i ett slag utanför Halmstad tillitetgjordes den danska styrkan. När den danska huvudstyrkan kom vågade de inte gå i strid utan drog sig tillbaka till Skåne. Sporrad av segern vid Halmstad koncentrerade den svenske konungen sina trupper och tågade med 15 000 man för att återerövra Skåne. Den 4 december 1676 drabbade danskar och svenskar samman i slaget vid Lund och den svenska segern fick avgörande betydelse för att Skåne skulle förbli svenskt.