Vattenkyld Intercooler

Konstruerad av Laminova för att kunna  kyla laddluften på en kompressormatad motor.
Går även utmärkt att använda till turbomotorer.
               

Standardenhet två kylrör exempel på maxflöde

Vattenflöde  17 l/min
Vattentemp in 47 grader C

Laddtryck efter intercooler 0.6 bar

Luftflöde 250 gram/sekund (ca 250-285 HK)
 

 

Hela flödesmätningen

Resultat

Tryckfall 0.15 bar
Temp in 95 grader C

Temp ut 67 grader C