psykologtjänster för arbete med barn

Vad kan jag
få hjälp med?
Hur jag arbetar
Samarbets-
partners
Utbildning och
erfarenhets-
bakgrund
Publicerade
skrifter
Till
Föräldrar
Debriefing, samtal:
Utlandsstationerad
personal
Kunder och referenser
Så kontaktar
du mig
 
E-post:
psykolog@monicaahlin.com
 

Erbjuder:

- Kvalificerad psykologisk utredning av barn och ungdomar
med olika typer av svårigheter såsom känslomässiga och psykosociala problem, inlärningssvårigheter, utvecklingsstörningar etc.

- Upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram inom skola/förskola för barn i behov av särskilt stöd.

-Konsultation och handledning till personal inom skola, förskola och socialtjänst.

- Kris- och stödsamtal till personal, elever och föräldrar, enskilt eller i grupp.

- Enskilda stödkontakter till barn/ungdomar och föräldrar.

- Kontakt med familjer och utredning av barn från icke svenska kulturer.

 

Erbjuder även:
Debriefing till och stödkontakter med utlandsstationerad personal
. Läs mer

Legitimerad psykolog, specialistbehörig inom klinisk psykologi:
utredning/bedömning/diagnostik.
Medlem i Sveriges Psykologförbund.

 

Webbdesign: ylva.roslund@telia.com