Tabohm 2000
20000930 Järpås

HE-Man
1	Martin Larsson		Sländan		50	35	37	60	 5	187
2	Per Findahl		Norberg		19	41	28	33	19	140
3	Martin Tärnroth		Gladiator	 8	16	 8	31	35	 98
4	Björn Lindgren		Sländan		19	27	 2	20	 3	 71

KPG
1	Björn Lindgren		Sländan		60	60	60	60	60	300
2	Martin Larsson		Sländan		54	55	60	31	60	262
3	Jimmy Andersson		Sländan		24	40	36	31	25	156
4	Martin Tärnroth		Gladiator	16	25	29	26	 60	154
5	Robert Hellgren		Norberg		34	26	37	21	26	144
6	Martin Persson		Sländan		34	15	25	20	29	123
7	Jonny Eriksson		Karlskoga	18	24	20	32	24	118
8	Lars Hafner		Solna		21	29	25			 75

KPG jun
1	Jimmy Andersson		Sländan		24	40	36	31	25	156
2	Martin Persson		Sländan		34	15	25	20	29	123

HKG
1	Martin Larsson		Sländan		60	46	60	60	58	284
2	Björn Lindgren		Sländan		38	47	45	48	41	219
3	Per Findahl		Norberg		44	36	29	33	35	177
4	Herbert Hartmann	Sländan		35	42	40	32	19	168
5	Martin Tärnroth		Gladiator	30	30	23	17	28	128
6	Gunnar Wivardsson	Sländan		20	25	21	21	26	108
7	Martin Persson		Sländan		19	15	15	32	14	 95
8	Jimmy Persson		Sländan		20	13	 7	39	11	 90
9	Daniel Findahl		Norberg		17	14	17	20	11	 70
10	Joel Hartmann		Sländan		 7	 5	11	 8	 6	 37

HKG jun
1	Martin Persson		Sländan		19	15	15	32	14	 95
2	Jimmy Persson		Sländan		20	13	 7	39	11	 90
3	Daniel Findahl		Norberg		17	14	17	20	11	 70
4	Joel Hartmann		Sländan		 7	 5	11	 8	 6	 37