Sidaett
ALU
Avkylning
Inlines
Överleva
Intervju
Skojten
Länkar
Cykeltur

Nyhet...
Gästbok
Forum
 

ALU- Allmän ledarutbildning

Avdelning "Skeppet".
Kursledare: Bengt, Percy, Catten och Peter Gran.

_________________________________________

ALU I

Program planering:
Stegring.
Demokrati.
Grupparbete.
Hantverk.
Friluftsliv (på ALU 3).
Litteratur.

Scouting vilar på fem grundprinciper:

 • Internationellt.
 • Lära genom att göra.
 • Friluftsliv.
 • Patrullsystemet.
 • Scoutlag och löfte

Kärnan i scouting är patrullsystemet.
Den är bra därför:

 1. Bra organisations form.
 2. Var och en får tala (börjar lära sig demokrati).
 3. Ansvar.
 4. Samarbete
 5. Trygghet (flaggan och rop)
 6. Anpassnings förmåga.

Som ledare ska man pejla läget i patrullen.
Lyssna på patrullerna, vem är den tysta, ledaren eller tävlaren (självuppfylld profetia ā när "rollerna" blir uppfyllda).

Inte trycka för hårt på att patrullen, avdelningen eller kåren är bäst o.dyl.
Ett har hot andra kårer kan lätt uppstå.

När man blandar patruller; blanda friskt möjligtvis 2 kompisar i samma patrull. Om det före-kommer "kompis patruller" och en slutar ā 99% av de andra slutar också.

Utmärkande med scouting

Patrullsystemet.
Förtrogenhet med naturen.
Lära genom att göra.
Internationellt.
Lag och löfte.
Baden Powell

Sånger.

 • Sångstund. På avdelningsmötet, med sångböcker.
 • Lägerelden. Grilla, sångböcker, egna sångval, spontanitet, allvarliga betraktelser.
 • Lägerbål. Detaljplanerad, inga sidoaktiviteter, uppträdanden, sångkurva (se bild).
 • Där vi står och går.
 • Läger show. Inhyrda förmågor, ej en ring, högtalare, scen, allsångsledare.

Planering

 • Målgrupp? Antal utländska sånger.
 • Kunna sångerna.
 • Planera "kurva", uppträdande, instrument.
 • Stämnings skapande, ev. förutbestämda sketcher.
  t.ex: Rödluvan rolig, sorglig, modern, stenålder
 • Ute temperatur, rörelser?

Viktiga scoutdatum

St. Georgdagen den 23 April.
St. Georg och draken. St. Georg (= sv. Göran)är scouternas skyddshelgon "Att göra något för andra utan att kräva något i gengäld"

Thinking Day ā 22 februari.
Robert Baden-Powell´s födelsedag

Ceremonier

 • Ceremonier visar tillhörighet.
 • Tänder en lykta i början och släcker den vid slutet.
 • Man måste ha ett syfte med ceremonin. Gör det enkelt och lätt.
  Hellre litet än stort.

Patrullflaggan

Patrullflaggan ska:
ˇ hålla länge.
ˇ vara enkla.
ˇ inga personnamn.
ˇ vara utan "tingel tangel".

Organisation.

Scouting, finns en gemensam nämnare?

Detta gör scouting speciellt; De fem blocken
1. Scoutlag och löfte 20%
2. Patrull system 20%
3. Förtrogenhet mot naturen 20%
4. Learning by doing 20%
5. Internationellt 20%

= Programmet. Alla delar måste vara med annars blir det bara något som liknar scouting, men är inte riktig scouting

Scoutlagen
(Version no. 2)

 • En scout visar vördnad för gud och hans ord.
 • En scout är ärlig och pålitlig.
 • En scout är vänlig och hjälpsam.
 • En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 • En scout möter svårigheter med gott humör.
 • En scout lär känna och vårda naturen.
 • En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Vad är det som är så unikt och bra med scouting?

De fem byggstenarna- faller en så faller alla.
Jämför med godis, svårt att sluta- man saknar det.
Jämför med en applikation och ett vävt mönster. Applikationen är bara lösa bitar medan i det vävda mönstret hänger allting ihop.

Instruktions teknik

Start
Gruppen samlad.
Placeringen, i en hörna, på en speciell plats etc.
Störande moment.
Ögonkontakt.
Mängden information.
Anpassa efter tiden.
Ej för mycket på en gång.

Formen

Vilket sätt lämpar sig? Hela avdelningen, patrullvis
Visa för patrulledaren som sedan instruerar de andra.

Uppträdande

Tala som om allting är/ vore kul.
Tala tydligt och ej för fort.
Ögonkontakt.
Kroppsspråket.
Rösten, tänk på tonläget.
Kunskap om ämnet son det ska talas om.
Öva (om det är något som jag inte kan).
Ge beröm till barnen.
Lekar
Tema som kvällen (ex. "Amiralen kommer" om man talar om båtar…)
Dramatisera, berättelser runt leken.
Enkel instruktion.
Alla ska förstå.
Tala om alla regler.
Inte ändra reglerna.
Ta fram allt material i förväg.

Programplanering

Terminsplanering
ˇ Antal träffar/ möten inklusive heldagar (utflykter) och hajker
ˇ Helger och lov
ˇ Kår och distriktets arrangemang
ˇ Kurser
ˇ Teman
ˇ Årstider
ˇ Boka suga inför övernattning eller hajk
ˇ Extra hjälp såsom assistent eller dylikt
_________________________________
= Terminskalender

Grovplanering

Få med de fem blocken (målsättning).
Röd tråd genom verksamheten.
Årstider.
Gemensamma kåraktiviteter.
Föräldramöte.
Bro uppgift, lotsa över scouten till den nya avdelningen (vid stegring).
Rådspatrull, möten.
Avdelnings möten.

Detalj planering

Material.
Tids åtgång
Arbetsfördelning.
Blanda lugna och rörliga aktiviteter.
Inte för tydliga rubriker.
Reservprogram.
Planera 3- 4 möten i taget.
Flexibilitet, både ledare och program.
Säkerhet, meddela berörda.
Väl förberedd.
Inga pauser.
Hålla de i förväg uppsatta tiderna.
Utvärdering efter mötena.

Avdelningsmöte, ett exempel på tema kniven

Ceremoni.
Instruktion.
Lek.
Avslutning.

Början klockan 19.00
Instruktion:
Knivens delar 15 min.
3 kontrolls bana 10 min.
Vässning och säkerhet 15 min.
Viskleken 5 min.

_________________________________________

ALU II

Ljusspår
Man kan använda lyktor
marchaller
granljus
värmeljus i vita papperspåsar.

 • Skenet ska inte blända dem som går.

 • Skenet ska markera hinder (om de ej går att ta bort).

 • Symbolik kan man använda till vuxna (yxa i en stock, stora knopar)

 • Inte för långt mellan ljuspunkterna

Barnet i scoutåldern

Fråga: Vad påverkar barn och ungdom i scoutåldern? (andra intressen, grupptryck m.m.)
Minior:
Kompisar (någon att leka med).
Högt tempo.
Påverkbara (den vuxnes ord är lag)
Pojkar är med pojkar och flickor är med flickor

Junior:
Pojkar gillar äventyr, att samla på saker.
Vi känsla (grupper med både pojkar och flickor).
Frågor om allt och alla.

Patrull:
Liten grupp, "bästis".
Kontakt med alla åldrar.
Oro och pubertet.
Livsstil, mode.

Senior:
Grupptryck.
Protester.
Skjuter upp saker.
Gör saker "ihop" eller pojk- och flickvänner.

Scoutings historia

1912- Ebbe Librath var SSF:s första förbundsordförande.
De första patrullerna hette: Spovarna, Korparna, Vargarna och Tjurarna.-

Robert Baden- Powell plockade bitar ifrån flera olika organisationer. Bl.a. "Boys brigade" och skogs indianerna i Amerika.

Övernattning, hajk och läger

Utrustning (personlig)

Ryggsäck och regnskydd. Modellen på ryggsäck variera beroende på
vilken typ av aktivitet man ska ägna sig åt. Så kallade "softpacks" är
bra om man tågluffar eller reser mycket och "ramsäckar" använd vid
bl.a. fjällvandring och scoutliv.
Liggunderlag.
Sovsäck (så lite kläder på sig som möjligt när man sover i sovsäck).
Lagom säck för juniorer är omkring -10oc.
Packpåsar i olika färger.
Regnkläder och kängor/ stövlar.

Barnens pappa eller mamma ska inte packa eftersom då vet inte barnen vart sina saker är…

Scoutsäkerhet

Vad ska vi göra och hur ska vi göra om någonting händer?

 • Våga att avbryta om något oförutsett händer.

 • Instruera om nödutgångar i stugor vid övernattningar.

Mat

Maten ska dels vara näringsriktig plus att maten ska vara god (på läger).
Det är många flickor på junior och/ eller patrull som äter lite mat och det är många pojkar på senior som äter mycket mat.
Detaljplan för måltiderna, finns det några:

Allergier?
Med speciell Religion?
Diabetiker?
Energi mat, när?
Förvarings möjligheter?
Värme bölja kräver mellanmål och DRYCK.
Inte limpa eller vitt bröd.
GRÖNSAKER.
Dricka mjölk och inte saft, sura drycker är bra.
STADIG FRUKOST!!!!
Sommar = mat som är rökt och blodpudding.

Ledarskap

Egenskaper för en ledare:
1. Flexibel
2. Demokratisk
3. Receptiv
4. Tålamod
5. Entusiasmerad (Positiv)
6. Ansvars kännande

"Var dig själv, var ärlig, ge alltid ett svar"

Grenindelning

Läsa en dok och väva in temat i programmet.

Rekrytering
Scouting har ett mycket gott rykte.

Hajk planering

Före Under Efter
När Var Hur
Syfte
Mat
Transport
Utrustning
Material
Markägaren
Säkerhet
Vilka ska deltaga
Kostnad
Tema
Ledare
Sjukvård
Förutsättningar
Information
Fördela uppgifter
Sjukvård
Kontrollera
Genomföra
Beredskap
Samband
Telefoner
Trivsel
Hygien


Utvärdering
Materialvård
Ledarvård

_________________________________________

ALU III

ALU III är en friluftsdel och innehåller således inga föreläsningar, men vi fick diverse papper som finns som bilagor