Macula Lutea logo
navigeringsrad

OM NAMNET

Macula lutea (gula fläcken) är den del av ögats näthinna (retina) som ger det tydligaste seendet. Jag har valt detta namn då jag har ambitionen att ge klar och tydlig information av relevans för habilitering, undervisning och rehabilitering av människor med synskada. Då flygande hästar och andra grafiska lustigheter inte ökar informatiosvärdet består denna sajt till mesta del av text.

VERDANA

Teckensnittet Verdana är vald då det ger en hög läsbarhet. Saknar du detta teckensnitt bör du snarast ladda ner det från Microsoft (finns för Mac OS och Windows).

UPPHOVSRÄTT

© Harry Svensson

Det är fritt att på annan hemsida ha en länk till Macula Lutea. Det är också fritt att återge delar av Macula Lutea i elektronisk form eller i tryck förutsatt att källan är klart angiven.

WEB MASTER

Macula Lutea ägs och administreras av Harry Svensson.
Mitt levebröd förtjänar jag som samordnare av forsknings- och utvecklingsfrågor inom Specialpedagogiska iskolmyndigheten. På min fritid försöker jag att efter bästa förmåga att underhålla och utveckla Macula Lutea. Detta sker helt utan stöd från min arbetsgivare som därmed inte på något sätt kan hållas ansvarig för den information som presenteras här.

In English | Kalendern | Harrys synliga länkar | Hem