Logo Links on visual impairment and blindness

Link till svensk version Svenska

new section
Welcome to explore my collection of links on vision and visual impairment. There are more than 2.000 links in my collection, which probably makes it the largest in the world. Each link is tested at least every six month to make sure that it is working.
 
To make it easier for you to search the collection it is presented in different formats:
 
International Links (in alphabetical order)
AB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
International Links (in country order)
Links to sites in 52 countries to browse as well as many international organizations.
 
New links
Links put on the list during the last three month.
 
Nordic links
Sites in Danish, Finnish, Norwegian or Swedish not included in International Links.
 
newReport a new site
Become a contributor - send information about a missing site or a defective link.
 
new section
 
Swedish
Välkommen att utforska min samling av länkar som rör syn och synskada. Samlingen omfattar drygt 2.000 länkar och är därmed förmodligen den största i världen. Samtliga länkar är provade under det senaste halvåret för att garantera att de fungerar.
 
För att underlätta Ditt sökande har jag valt att presentera samlingen på några olika sätt:
 
Internationella länkar (i alfabetisk ordning)
AB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
Internationella länkar (sorterade efter land)
Länkar till webbpplatser i 52 länder och många internationella organisationer.
 
Nya länkar
Nya webbpplatser registrerade under de senaste tre månaderna.
 
Nordiska länkar
Webbplatser på danska, finska, norska eller svenska.
 
new Anmäl ny webbplats
Bli bidragsgivare - sänd rapport om ny webbplats eller en länk som inte fungerar.
 
new section

Macula Lutea (svenska)Macula Lutea (English)

Du är besökare nr You are visitor no.