Kej kamrat!

LO-distriktets i Uppsala län och LO fackens i kommunernas hemsidor har flyttat!

Du omdirigeras AUTOMATISKT!

Ny adress är:

http://www.louppsala.info

:)Webmaster