Bergslagens LS av SAC

Box 54
711 22 Lindesberg
tel/fax: 0581-143 59

bergslagens.ls@sac.se

Besöksadress: Folketshus, Kristinavägen 13, Lindesberg
Expeditionstid: helgfria lördagar kl 11.00-13.00

Postgiro: 12 16 76-1
Organisationsnummer: 875003-4699

Gå till Bergslagens LS nya hemsida