Hajarnas evolution!
Hajens kroppsbyggnad!
Jaktsätt!
Utbredning!
Farliga Hajar!
Vithajar!
Hammarhajar!
Valhajen!
Brudgar!
Hajattacker!
Varför attackerar hajar människor?
Bluffhajar på film!
Mat!


Hajar: Fakta!


Hajen är havets härskare. Den är ett effektivt rovdjur som har otroliga kunskaper. Det finns runt 375 olika hajarter cirka 30 av dem är farliga. Allt från den lilla pygméhajen som blir cirka 20 cm lång till den stora vithajten som kan bli över 12 meter lång. Den största hajen är valhajen som kan bli 15 meter lång och väger uppemot 12 ton. Skinnet är cirka 20 cm tjockt. Alla arterna ser olika ut och har olika kunskaper. Alla hajar tillhör en klass av fiskar som heter Chondrichthyes. Det finns hajar som lever i både sött och salt vatten

Hajarnas evolution!


Redan för 400 000 000 år sen fanns det hajar. Det var cirka 200 000 000 år innan dinosaurierna började ströva omkring på jorden. Det fanns även hajar långt innan det kom till innan insekter och vissa växter. Då kallades hajarna "Cladodont" och de var rätt så lika dagens hajar men det var inte lika överlägsna i havet. Den mesta kända "Cladodonten" hette"Cladoselache" På 1800 - talet hittade man dennes fossil och den hjälpte oss att förstå dess storlek, snabbhet, skepnad och fortplatning. Den var cirka 3 - 4 fot lång och var formad som en torped. För cirka 250 000 000 år sedan försvann alla "Cladodonts" och lämnade plats för en annan art. Deras nya släktingar "Hybodants". De nya hajarna var mera avancerade än de andra hajarna. Deras fenor var mer flexibla och det gav dem en manöverförmåga och det blev lättare att röra sig i vatten. De fick också två typer av tänder. Tandsättningen som var först skar igenom köttet medans den bakre tandsättningen krossade sig igenom leder och ben. På det sättet blev deras matförråd större. För Cirka 135 - 165 000 000 år sedan utrotades "Hybodants" men då så fanns redan våra moderna hajarter.

Hajens kroppsbyggnad!

De flesta hajar är strömlinjeformade i kroppen, nosen är platt och de har en asymmetrik stjärtfena. Huden är täckt av hudtänder och placoidfjäll. Den känns som sandpapper. En hajs hjärna är väldigt liten. Ungefär som en människas knytnäve. Om det är blod i vattnet så känner hajarna det på 2 kilometers avstånd. Hajarnas tänder är väldigt berömda. De sitter i fyra till sex rader och när en rad blir utsliten så kommer det upp nya tänder.
Jaktsätt!


Hajen är ett rovdjur som livnär sig på andra djur. De har sinnesförmöghenheter, god syn och mycket god hörsel. De kan även uppfatta vibrationer. Hajen simmar i 70/km i timmen och är därför havets skickligastes simmare. Varje hajart jagar på sitt speciella sätt. Det finns hajar som har gått förbi båtar som har gått i fyrtio knop (dvs 75/km i timmen). Deras tryckuppfattning för att de på långt håll är medvetna om oro i vattnet t.e.x när en annan haj anfaller ett fiskstim.

Fortplantning!

Det finns både hajar som lägger ägg och såna som föde levande ungar. Till skillnad från benfiskar läggar hajen väl skyddade ägg med ett fast hårt skal. Parningen kan ta allt från några sekunder till ett par timmar.

Utbredning!


Det finns hajar i alla världens hav. Många av dem trivs i tropiska oceaner medan andra kan finnas i ishavet. De allra flesta arterna håller til vid vattenytan men det finns även de som håller till långt nere i djupen. Tjurhajen kan leva både i salt och sött vatten och har hittats i Mississippi, Amazonas, Ganges, Kongo och även i Brisbanefloden i Australien. Tigerhajen finns i de varma haven runt Amerika, Afrika Australien och Stilla havets övärld.

Farliga hajar!

De finns runt 30 farliga hajar och de sex farligaste hajarna är vithajen, tigerhajen, blåhaj, svartfenad haj, hammarhaj och tjurhajen. De lever i Atlanten, Stilla Havet och Indiska oceanen. Den mest skräckinjagade av dem är Vithajen. Den kan bli 11 m lång och den kan väga uppemot 5 ton. Med sitt fruktansvärdagap kan den sluta ett helt sjölejon. Tigerhajen finns i de varma vattnen runt Amerika, Afrika, Australien och Stilla Havets övärld. Den kan bli över 6 meter lång. Tjurhajen är mindre och blir runt 3,5 meter lång. Den kan till skillnad mot andra hajar leva i söttvatten och den är också den farligaste hajen.

Vithajar

Utanför Californiens och Australiens kust lever den stora vithajen. I stora lådor med is lägger man lockbetet. Perfekt timing är ett måste när man letar vihaj. När man lockat till sig hajen släpper man ner en bur med 4 turister.
Hammarhajar!

Hammarhajen blir runt 4 meter lång och lever i alla varma hav. Den livnär sig på fisk och andra smådjur ihavet. Hammarhajen är känd genom stort viltfiske. Man fiskar den på samma sätt som man fiskar vanlig fisk.


Valhajen!

Valhajen kan bli upp till arton meter lång och är därmed jordens största fisk. Den hör hemma i varma hav men man har även hittat den i kalla vatten. Den är väldigt sällsynt och den livnär sig på plankton.

Brudgar!

Brudgenhajen är jätteplankton ätande haj som är fredlig och långsam. Den konkurerar med valhajen om att vara världens största fisk. Den kan bli runt 15 meter lång. Den föder levande ungar och ungarna är runt 1,5 meter när de föds. Den lever i kalla hav men man har även sett dem i varma hav. I Japan dödar man Brudgar för leverns skull.

Hajattacker!

Utanför Californiens kust har det noterats flest hajattacker av vithaj. Mellan 1950 och 1982 förekom i medel 1,3 attacker varje år. Det förekommer hajattacker överallt i världen och där det har inträffat en hajattack närmast Sverige är på södra Irland. Där har 5 - 10 attacker inträffat. Den farligaste badstranden heter Amanzimitoti och ligger utanför Durban i Sydafrika. Där har det förekommit 11 attacker sedan 1940 och tre av dem var med dödlig utgång.

Varför attackerar hajar människor?

I många böcker och filmer framställs hajar som smygande farliga jägare som anfaller utan orsak och äter allt som kommer i dess väg. Men är detta verkligen sant. Många attacker som sker händer så plötsligt att offret inte hinner se vad som egentligen har hänt eller vilken art det är som har anfallit. En haj anfaller oftast därför att den är hungrig och är på jakt efter föda. En undersökning som har gjorts visar att av alla 1200 hajattacker runtom i världen så har hajen bara attackerat en gång och sen inte fullföljt anfallet. Många attacker beror på att en haj kan ha tagit fel på en människa och en stor fisk eller säl. När den sedan inser sitt misstag simmar den iväg utan att fullfölja. Det är därför hajar ibland attackerar båtar och surfare.

Bluffhajar på film!

Många av scenerna i hajen filmades utanför Australien. Filmarna tränade då vithajar att hoppa upp och bita tag i köttstycken som kastades ut från båtarna. Men de scener som visar skrikande människor som anfölls i båtarna och på stränderna gjordes inte med riktiga hajar. Då filmades en konstruerad modell som sköttes av 13 mekaniker. Denna "robot" var 13 meter lång och hade överdimesionerade tänder.Mat!

Om man lockar till sig en haj använder man torkat blod som lockbete. En av hajens favoriträtter är sjölejon som nästan är uttorkat. Man använder även död småfisk som man sätter ballonger på att så att det ser ut som om den flyter. Många japanska fiskare dödar hajarna och säljer stjärtfenan för 50 dollar styck. När de har skurit av fenan kastar de hajen i havet för att resten är oanvändbart och ej värdefullt. Men nu så har andra fiskare börjat att använda resterna från hajen och säljer den som bröd och smör. Utanför San Fransicos kust finns ett ställe som heter den röda triangeln. Där har många hajolyckor inträffat. Hajens lever väger ungefär en 1/3 del av hajens totala vikt. Man tror även att oljan i hajens lever hjälper vid olika människorsjukdomar.