BK Lavec har bytat namn till

BK FINN

Även hemsidan har ändrats,
ny adress:


http://home.swipnet.se/finn

OBS!

Flyttas 14-15 mars 2002