Min utställning 2005         visas i pbase.

 
 
Lite regn
Motvikt
Rädd fågel
Värme runt omkring.
En tulpan var dag.
En smal och bred väg
En ljusare strimma.
Ökat tålamod
Oro gå hädan
Övervinna
En svårighet
 
En plåga med hacka tänder
 
Förändring till vad?
En sjö med lugn