SLÄKTFORSKNING

Ett av mina intressen är släktforskning, som jag började med 1990 då jag gick en kvällskurs. Sedan dess har jag sysslat med det lite till och från, när jag haft tid. Det har blivit en del resultat genom åren, som jag nu har lagt ut på denna sida. Jag har använt mig av släktforskningsprogrammet Min Släkt.

Min släkt kommer nästan uteslutande från Dalsland, och till största delen från norra Dal. Jag har valt att dela upp forskningen på mina far- och morföräldrar, och här är lite fakta till att börja med:

 Allan Strid, min farfar, var född i Steneby socken. Hans anor kommer från socknarna Laxarby, Tisselskog, Steneby, Vårvik, Ödskölt, Dalskog, Råggärd samt någon enstaka från Järbo, Håbol och Fröskog.   2003-09-23

 Elsa Jansson, min farmor, var född i Ärtemarks socken. Hennes anor är från Ärtemark, Håbol och några från Torrskog och Vårvik.   2002-09-09

 Gudrun Göransson, min mormor, är född i Ärtemarks socken. Hennes anor, som till viss del är gemensamma med min farmors, kommer från Ärtemark, Vårvik, Håbol samt någon enstaka från Silleruds socken i södra Värmland.   2003-09-23

 Harald Ljungberg, min morfar, var född i Ärtemarks socken. Hans anor kommer från Ärtemark, Vårvik, Steneby samt någon enstaka från Laxarby och Billingsfors.   2002-05-28


Jag har också lagt upp en släktledning som från början sammanställts av en välkänd Dalsländsk hembygdsforskare. Denna hittar du här!


Jag kan även härleda släktskap till några kända svenska personer (om du klickar på länkarna kommer ett pop-up-fönster att visas):
Selma Lagerlöf  2003-07-01
Wilhelm Peterson-Berger
Nils Ferlin  2003-07-01

Har du synpunkter, eller vill utbyta information, maila mig här!  


Några länkar i anslutning till släktforskning i Dalsland:
 Anders Lignells Beskrifning över Grefskapet Dal.
 Håbolssläktföreningen.
 Utdrag ur Vedbo härads domböcker, sammanställda av Anders Edestam.
 Landsarkivet i Göteborg
 Släktforskning i Sverige: Mycket om Dalsland, litteraturförteckningar mm.
 Dalslands forminnes- och hembygdsförbund

Annat nyttigt:
 Indelta soldater: Här finns mycket info om indelningsverket och de indelta soldaternas liv.

Länkar i anslutning till emigrantforskning:
 Ellis Island: En gigantisk databas över alla som kom till USA via Ellis Island utanför New York (1892-1924)!
 Ancestry.com: En amerikansk släktforskarsajt med möjlighet att söka i många databaser!
 Svenska Amerika-linien: Många svenskar som emigrerade reste med något av Svenska Amerika-Liniens fartyg. 

Tillbaka till hemsidan!

Senast uppdaterad 01-06-24