Olika andhållningsrekord och dess förklaring

Peter Hirvell satte i mars 1994 nytt världsrekord i dyktid. Detta gjordes utan föregående hyperventilering eller inandning av något annat än vanlig luft. Genom att hålla andan och med viljan undertrycka sitt behov av att andas, höll han andan i sex minuter och tre sekunder.

Världsrekordet i att hålla andan efter att man har hyperventilerat innehas av Umberto Pelizzari, rekordet ligger på 7 minuter och 48 sekunder.

Rekordet i att hålla andan efter inandning av ren syrgas ligger på 13 minuter och 42,5 sekunder och innehas av den 32 årige amerikanaren Robert Foster.

För att lättare förstå det sistnämnda rekordet så är det viktigt att veta vad luften består av.

Luften innehåller 78% kväve 21% syre och 1% ädelgaser, syrehalten i luften vi andas är med andra ord bara en femtedel. Om vi istället andas 100% ren syrgas innebär detta att vi kan hålla andan nästan 5 gånger så lång tid eftersom 21*5 är ungefär 100.

Tar vi då Robert Fosters rekord som är 13 min och 42,5 sekunder och delar det med 5 så får vi en tid på 2 min och 40 sekunder vilket motsvarar en andhållning med vanlig luft.

Vi kan som en jämförelse ta Umberto Pelizzaris rekord som ligger på 7 min och 48 sekunder och multiplicera detta med 5 så får vi en motsvarande tid på 37,5 minuter vilket visar tiden om Umberto hade inandats ren syrgas innan andhållningen.

Startsida IIntroduktion Historia och Bakgrund Människan och Havets Djur som Fridykare

Fridykning som Sport Utrustning för Fridykaren Hur man Tränar sig till en Bättre Fridykare

Olika Rekord och dess Förklaring Människans Begränsningar i Tid och Djup Risker vid Fridykning

Dykresponsen Personliga Fakta och Uträkningar Källförteckning

 

Maila gärna till joakim_jonsson@swipnet.se ifall du har några frågor eller synpunkter på arbetet.