www.konstcitat.se
Citat och aforismer
www.konstcitat.se
om konstVi har sammlat konstcitat i drygt 10 år och i boken har vi sammanställt de bästa konstcitaten från dessa och grupperat dem i olika kategorier, se även innehållsförteckning (förord).

Nedan visar vi exempel på citat från de olika kapitlen i boken, copyright Jan Back och Christina Lönnblom:

 

Vad är konst?

Konsten ligger inte i konsten, utan i marknadsföringen.
Dan Wolgers

Kvalitet, det vill säga tanke, bredd, syfte, arbete, uthållighet och erfarenhet, vilket alltihop är begripliga ting, är så gott som själva definitionen av konst.
Donald Judd

Det är inte fulländningen som gör konsten underbar, det är dess brister.
Ulf Linde

 

Måleriet och skapandet

Det är så mycket av det vi gör som går sin vanliga och givna lunk, helt oreflekterat – så även konstnärligt skapande.
Ernst Billgren

När jag går upp i mitt måleri, är jag inte medveten om vad det är jag gör. Det är först efter att under någon tid ha ”bekantat mig” med det, som jag ser vad jag egentligen hållit på med.
Jacksson Pollock

Målandet är mitt område, mitt rum. Om jag inte är lyckad socialt sett har jag ändå ett rum som jag kan gå hem till, som jag behärskar och där jag kan göra vad jag vill.
Lena Cronqvist

 

Att se konst

Konst är till för att erbjuda betraktarna möjligheten att få se världen i ett annat ljus.
Fredrik Vretman

Fotografins roll är att avslöja livslögnen om seendet som sanningsenligt.
Tuija Lindström

Konstens uppgift är att ge oss nya ögon.
Roy Friberg

 

Färg och ljus

Det finns ingen linje, det finns ingen modellering, det finns endast kontraster. När färgen är som rikast, är formen som fylligast.
Paul Cézanne

Människorna känner i allmänhet stor glädje över färgen. Ögat behöver den lika väl som det behöver ljuset.
Johann Wolfgang von Goethe

Färgens transparens på det vita papperet är som “musik för ögat”.
Arne Isaksson

 

Om konstnären

När publiken börjar intressera sig för en konstnär, är han antingen kroppsligen eller själsligen död.
Elmer Diktonius

En konstnär kan använda sig av allt – en plump, en linje, den mest konventionella eller okonventionella symbol – för att säga vad han vill ha sagt.
Marcel Duchamp

Konst är inte här bara för att bli förstådd. Då skulle vi inte ha något behov av konst. Om det bara handlade om förståelse kunde vi klara oss med logiska sentenser i form av en text, till exempel.
Joseph Beuys

 

Om att förstå konst

Det konsten verkligen gäller är det som man inte kan förklara.
Georges Braque

Det är endast genom urval, genom uteslutning, genom betoning, som vi når fram till tingens verkliga innebörd.
Georgia O´Keeffe

När man betraktar en målning bör man glömma vad den föreställer.
Henri Matisse

 

 

Konst och natur

Om jag mycket kort skulla definiera begreppet konst skulle jag kalla det ”återgivningen av vad sinnena uppfattar i naturen genom själens öga”.
Edgar Allan Poe

När jag avbildar ett element i min tavla efter naturen, rör det sig om det som inte finns där.
Edgar Degas

Konsten börjar där naturen slutar.
Oscar Wilde

 

Poetiskt om konst

I varje målning finns ett helt liv mystiskt inneslutet, ett liv av lidande och tvivel, av ögonblick av inspiration och ljus.
Wassily Kandinsky

 

Livet och konsten

Konsten tar fram det som saknas från livet.
Bertolt Brecht

Konst ger uttryck för vad det är att vara människa. Konst formulerar funderingar och tankar om livets märkligheter och mysterier.
Annika von Hauswolff

 

Om konstverket

Mina verk är bara askan av min konst.
Yves Klein

Låt inte motivet skymma bilden.
Christer Strömholm

 

Konstens gränser

Jag vill att mina projekt ska vara så svårgenomförbara som möjligt, att de utmanar strukturen och samhällsinstutitionerna.
Christo

Dagens konstigheter blir morgondagens sanningar.
Man Ray

 

Konstnärens personliga citat

Jag uppfattar mig själv som en sammansättning av allt jag har gjort.
Cindy Sherman

Skönt är det oväntade mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord.
Comte De Lautréamont

Ingen verklighet kan någonsin delas med andra.
Alberto Giacometti

 


Citat och aforismer
om konst
av Jan Back och Christina Lönnblom

E-post: konstcitat(a)swipnet.se

Hem, Förord, Citat, Bilder, Återförsäjare, Beställning, Recensioner, Länkar

 

www.konstcitat.se