Vnytt-tidningar

 

Vildmarks Nytts Testfisken 1.

 

Flugfiskat:

Norra Nissadalens Strömfiskeområde i Småland

Text & Foto: Harry Salmgren


Fiske vid olika tillfällen med bland annat, Richard Wothers, Bengt Larsson och Torill Kolbu.


 

Småland: övriga
Hemsida
Allemansrätt
Ullinge-Vixen
Sävsjöfiske
Nissan-Hestravik
Öringfiske
Bergets sportfiske
Flera vatten
Solgen-Åsa gård
Trollfiske
Vättern
Vrigstad
Rusken
Sommen
Register

 

Bengt och öringNissan

Inte långt söder om Småländska Jönköping, utefter Nissastigen, finns ett fiskeområde som vi besökt, i Norra Unnaryd.

I sin annonsering hävdas både ett unikt fiske, och då i synnerhet flugfiske, samt en äkta vildmarksprägel av norrlandskaraktär.

Fiskevård blev Put&Take

Innan fiskecampen uppfördes, hade redan tidigare arbetats med att sätta ut öring och regnbåge för fisketurister. Det hade skett i projekt genom bland annat länsstyrelse, fiskevattenägare och konsulenter. -Att sedan själva fiskevårdsarbetet inledningsvis startat med precis motsatta avsikter, där bevarandefrågorna kring den utrotningshotade strömstationära Nissanöringen var viktigast, har så de flesta inblandade glömt. Där sätts därför numera även ut regnbågsöring för ett put&take-fiske i strömmarna.

I sina broschyrer framställs området som sagt både med tidvis unika möjligheter till ett varierat flugfiske för att vara i södra Sverige, samt ges en Norrlandskaraktär för att ytterligare attrahera. Där lär ha förekommit fiskekurser.

Där har det också sagts att det är "ett litet vatten med stora möjligheter".

Området skulle alltså kunna vara ett eldorado för många som är villiga att betala dyra fiskekort i jakten på ett bra öringfiske. Men är det?

 

Kortfakta:

Fiskebesöken som skett där vid ett antal olika tillfällen, i olika sällskap, väderlek och under skilda säsonger, måste tyvärr sägas aldrig varit särskilt bra. De enstaka öringar som fångats vid fiskena, kunde lika gärna fiskats var som helst i andra småländska vattendrag, och dessutom utan att kosta på långa vägar lika mycket.

Enligt min uppfattning finns det därför inom Smålandsregionen ett antal vattendrag med motsvarande eller kanske också bättre kvalitet, men som sagt med mycket billigare fiskekortsavgifter. Till dessa hör bland annat Lagans vattensystem med bland annat Vrigstadsån i Sävsjö, Emåns vattensystem med Illharjen i Vetlanda och Kvillen vid Mönsterås. Där finns också fina logimöjligheter genom bland annat hotell, vandrarhem och värdshus.

Tyvärr är det fortfarande långt till bra sportfisken i våra strömvatten i sydsvenska inlandet som kan mäta sig med internationella krav, något som väl ännu bara Emåns havsöringsfiske och Mörrumsåns laxfiske kan uppvisa.

Förutom ytterligare fiske- och logimöjligheter vid Nissan har Vrigstadsån boenden. För fisket i Emån finns en liten länk här.

 

Omdöme:

I Norra Nissadalens fiskeområde finns numera både boende och viss service, men strömmarna tål inte motsvarande, högt fisketryck. De är mycket väderkänsliga med omväxlande vattenstånd för allt mellan lågskor och vadare och fiskelyckan varierar därmed. Något som tyvärr gör att både nuvarande marknadsföring och information känns en aning missvisande.

Nissan vid Norra Unnaryd har främst alla förutsättningar att utvecklas till ett trevligt och intimt klubbvatten för flugfiskare - varför inte ett internationellt - en helt ny affärsidé (tips).

För dem som vill fiska i området finns ytterligare info här:

I serien "Testfiskat" återkommer Vildmarks Nytt med fler fisken, inte endast från s.k. turistfiskevatten som ovan, utan också med rapporter från klubbvatten, fiskevårdsområden och andra mer eller mindre kända.


Copyright © juni 1998:
Vildmarks Nytt Förlag AB / Harry Salmgren