Smålandsfiske och annat smått o gott

För kontakt

Ring

+46 (0)709 309 909

eller e-post

Nöjesfiske som företagsidé

Fiskekonferens i Göteborg 961009

Sammanfattande minnesanteckningar

 

Förkortad version

Klicka här för att beställa hela utskriften i tryck.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

Sven Ola Öhlund, länsfiskeexpert i Jämtland om ~ "Sportfiskeplanering".

Öhlund inledde med att titta på en historisk bakgrund, där han berättade att det framförallt var engelsmän som under ett femtiotal år besökte Jämtland någon gång i början av nittonhundratalet. De hade fiskat och jagat i Jämtland och också byggt sig sina egna jakt och fiskestugor där för detta ändamål. -Men vad berodde det då på att dom slutade komma, undrade han.

-Det var en av de saker som det satsades på att utreda vid projektstarten "Sportfiskeplanering" som siktade på att återställa fisketurismen till länet, menade Öhlund.


Man utredde därför varför fiskebesökarna slutade komma.

Det visade sig då att orsakerna till detta var bland annat det faktum, att fisket i första hand inriktat sig på strömmande vatten där skötseln saknade utbildning och fiskevattnen slets ned av besök. Dessutom påverkades fisket ytterligare negativt av kraftutbyggnader i vattendragen. Samtidigt visade det sig att verksamheterna kring fisket var dåligt samordnade och organiserade. Detta gav brist på intäkter och i sin tur ett dåligt fiske, som sedan skapade lokala konflikter på olika nivåer vilket på så sätt bidrog till att vidmakthålla en dålig produkt och hindra utveckling.


Så inom projektet blev det naturligt att se som det viktgaste att få folk engagerade.
Man informerade därför lokalt, utvecklade lokalt en mängd förslag som gick till en referensgrupp för behandling inför en återremiss tillbaka till det lokala planet. Dessa återremitterade förslag blev sedan underlag för en lokal planering.

Målet var att skydda och bevara resurserna, kartlägga och identifiera problemen.
Man hade en förvaltningsplan som skulle skapa juridiskt stabila förvaltningsorganisationer med biologisk grund. (fiskevårdsområdesföreningar
*)
Utvecklingsplanen bestod av 1) gemensamt mål,
2) restaurera fisket/biotopen
3) förändra fiskestrukturen med att:
-avlasta strömvattnen och förlänga fiskesäsongen.
Målet var också att 300 människor får jobb genom fisketurism i Jämland.

Öhlund avslutade med att nämna att nu får 70 personer årsarbetssysselsättning genom sportfisket i Jämtland.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

*) är mina egna kommentarer inom parantes.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

Till sidan som belyser nöjesfisket på Småländska Höglandet, där Tomtabacken är högst med över 400 meter över havet. Där finns över 5000 sjöar. Där häckar fiskgjusen och för första gången på mycket länge häckade havsörnen där i en av sjöarna!.


 

"Streams of Dreams"
by John Ross
A World Wide Guide to Flyfishing is published by Chartwell Books in USA ISBN O-7858-1060-9 and Quintet Publishing Limited England

 


 

2001 edition

The Flyfishers Annual

2001 Millennium Edition Volume Six, where Flyfishers like Lefty Kreh, Jack Dennis, Bob Dunn and from Scandinavia Harry Salmgren with others write about fly fishing.

The Flyfishers Annual is published by Australian Fisning Network Pty Ltd. 43 Centre Way, South Croydon, Victoria, Australia 3136. Tel (03) 9761 4044. Facsimile (03) 9761 4055

USA Importers and Distributors, Frank Amato Publications. PO Box 82112, Portland OR 97282 USA, Tel (503) 653 8108

Read Contents on Flyfish's Homesite.

 

fiskefoto och text på bästa sätt

Uppstream: Meditations on Fly Fishing

Upstream is a combination of
two arts merged to convey the essence of the beauty of the natural world in this Essay by Thomas McGuane with Photographs by Charles Lindsay .

96 pages 55 images in duotone. Published by ApertureVisit Aperture here

Sammanfattande minnesanteckningar Fiskekonferens Göteborg den 9/10-96 av Harry Salmgren ~ "Fisketurism - en naturlig näring"

 

Inledning av Annika Åhnberg Jordbruksminister-
som ger en beskrivande bakgrund kring fiske som något som från vardagssyssla vuxit till en viktig turistnäringslivsutvecklande faktor för främst landsbygden. En tillväxt i sådan näring anser hon är ekologiskt positiv till skillnad mot annan industri.


Bengt Sahlberg och Dennis Bederoff talar sedan om "Är fisketurism en naturlig del av turismen" respektive "Exposé över internationell fisketurism."

 

Per Nyberg, fiskeriverkets sötvattenlab. i "Fisken som biologisk resurs" pekar bland annat på att undersökningar visar på ett konstant överutnyttjande i Norrland på laxfiskar i naturvatten. Däremot är abborr- och gäddvatten tillsammans med karpfiskevattnen underutnyttjat i skogs- och låglandsområden.

 

Curt Wendt ~ Som engagerats i projektet "Top 10 Fishing Sweden" av projektgruppens initiativtagare: Stig Strand, Harry Salmgren och Kalle Hedin, inledde med att han uppfattade fisket som en stor outnyttjad resurs.

 

Med vem besöker man ett sportfiske? ~ Mannen är ingen ensamvarg när det gäller sportfiske, möjligen när det gäller kaggfiske. En analyserad produkt ger bättre kontroll:

 

Jan Gunnarsson, infochef Sv rese och turistråd

 

Lennart Bång ~ hade projektet "Bo på lantgård" som utgångspunkt och som han sade sig skapat. Han konstaterade också att familjefisket är stort.


Eva Roth, Danmark, lektor, Fiskeriekonomiskt center, ~ "Vi kan inte sälja det vi inte äger" - utan vi säljer, information, upplevelser, sängar, resor etc.

 


Sven Ola Öhlund länsfiskeexpert.~ "Sportfiskeplanering":

 

Per Wramner Fiskeriverket ~ Vill stimulera hushållning och motverka ohämmat fiske. Att upprätta resursplan för området när det gäller fiske samt att se vad fisketurism ger.

 

Gösta Weissglas, Umeå Universitet:

 

Jan Marklund, ~ "Byske älv"

 

Ingemar Kristell, ~ "Tjuonajokk Fiskecamp"

 

Göte Ekström turistdelegationen ~ " Rese- och turistnäringen är en samlad näring med nätverk för resmål och teman för kundorienterad produktutveckling och marknadsföring där kvalitet skall vara vägledande i alla led."

 

Subjektiv sammanfattning:~ Kort sagt så är upplåtelseformerna (vad vi kan sälja) avgörande för hur stora intäkterna kan bli av en sportfiskebaserad produkt. Entreprenörer behöver stabil grund att stå på. Överutnyttjande förstör. Bra fiske och inte minst: "Mun mot munmetoden" bästa reklammediet. Detta gäller absolut på Internet!

 

Exempel på hur information kring fiske kan spridas via Internet ~ Först en sida ur tidskrift, sedan en hel sajt uppbyggd kring fiske och boende. Besök Smålandsfiske och annat smått och gott.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

 

Copyright © 1996-2001 HS Skriv & Utred, Harry Salmgren.