"Gäddfiske á la SFK HUGGET"

Gäddfiske och klubbkvällar med wobblertillverkning och redskapsgenomgång tillsammans med studier förlänger sportfiskesäsongen både för vuxna som ungdomar .

Det och lite annat gäddgodis som berörs nedan, ger ungdomarna i SFK Hugget finna uppslag för klubbaktiviteter


Idag är kanske gäddan, tillsammans med malen och laxen den mest studerade fisken i våra trakter av världen.
På samma sätt som öring- och laxströmmar studerats av dykare, har gäddans liv dokumenterats med kamera under vattnet. Och det har avslöjat precis hur rovgirig vår "insjökrokodil" är.

Rött lockar till hugg

I USA har liknande observationer förekommit länge och man har dessutom under dykning studerat både hur fiskelinor, linfärg, beten, betesfärger och feromoner (luktämnen) påverkar fisken i sin naturliga omgivning.

Vilka färger som syns bäst i vattnet beror på vattentyp, djup och ögats avstånd till betet. Betesfärgen förändras dessutom för fiskens varseblivning (syn) i vattnet när den närmar sig betet. Till exempel är det röda betet väl synligt genom att den röda färgen blir svart på avstånd. Man tror därför att förändringen på någon meters håll till rött igen, är utlösande för huggreflexen. Samtidigt syns blå färg ofta längst under vatten.


Tänkande gädda? Dykare har dessutom konstaterat att vi oftare får hugg på våra beten än vad vi själva registrerar; att fisken kan vara framme och bita till, utan att vi märker det. Något som pimplare vintertid ofta också sett vid "kikmete" på isen.
Men trots allt, är det ändå svårt att säga säkert vad det är som utlöser reaktioner att hugga hos fisk. Betets nyckelretningar, dvs överdrivna signaler som påminner om skadad fisk eller yngel etc. är naturligtvis effektiva att locka till hugg. Men samtidigt har vi kanske underskattat fiskens naturliga drift, att bara bita till av nyfikenhet eller ilska. -Eller rent av för någon mycket mer primitiv instinkt, för att bara känna efter om betet vi lockar med är alls något ätbart. Fastän att ta något i munnen borde ju för fisken vara lika effektiv metod att skapa nya begrepp på, som det är för våra spädbarn att göra det. - Men det kanske är att dra parallellen för långt.

Vill du veta mer, kontakta mig: Harry Salmgren