Emån är legendarisk

Öringfiske i strömmande vatten

Ett för södra Sverige unikt fiske efter strömstationär öring i Emån finner du i Vetlanda. Där har Vetlanda sportfiskeklubb tillsammans med Vetlanda kommun upplåtit ett strömvatten, bland annat kring naturreservatet Illharjen med flera rara inslag av både växter som djur, som väl lämpar sig för flugfiske.
Ett omsorgsfullt fiskevårdsarbete med iordninggjorda lekområden för öring och utlagda stenmassiv för strömbildningar kompletterar området.

 

(I andra delar av ån är färna och sarv hett byte för specimenfisket under maj till ca mitten av juni, se tabeller nedan!)

Fiskarter: Öring

Minimimått: 35cm men observera även övriga bestämmelser som anges på fiskekort)
Fiskesätt: flug- eller spinnfiske - ej levande beten
Säsong: 15/5 -15/9

Fiskekort krävs dagligen för fiske/person och berättigar till högst två laxfiskar.

 

Storfiskeregistrering i länet enligt Sportfiskarna Jkp-distriktet.

Under år 1994 största registrerade fisk av respektive art i länet:

Fiskart Sjö Vikt Fångtid
Abborre Knutstorpsjön 1785g början april
Braxen Svartån 4330g slutet april
Färna Emån 2025g slutet maj
Gädda Storsjön 11395g slutet november
Gös Bunn 6310g slutet maj
Lake Huskvarnaån 1980g slutet december
Mört Runnerydssjön 605g slutet april
Ruda Smedsbälgen 1450g mitten maj
Sarv Emån 1095g början juni
Sik Vättern 2480g mitten februari
Sutare Ingsbergssjön 2948g mitten juni
Ål Rymmen 1550g mitten september


Under år 1995 största registrerade fisk i länets Specimentävling:

Fiskart Sjö Vikt - Längd Fångtid
Abborre Hillen 1540 g 48 cm

950109

Braxen Bohultagölen 3441 g 65,5 cm 950619
Färna Emån 2605 g 56 cm 950516
Gädda Stensjön 10500 g 114 cm 950608
Gös Nätaren 7099 g 88 cm 950605
Lake Huskvarnaån 2540 g 68 cm 950113
Mört Handskerydssjön 710 g 950902
Ruda Smedsbälgen 1570 g 950815
Sarv Huskvarnaån 897 g 38 cm 950605
Sik Inget insänt resultat  
Sutare Ingsbergssjön 2560 g 51 cm Juli 1995
Ål Svartån 1630 g 92 cm 950525

 

Under år 1996 största registrerade fisk i länets Specimentävling:

Fiskart Sjö Vikt - Längd Fångtid
Abborre Vallsjön 1776 g 47 cm

960217

Braxen Svartån 3555 g 61 cm 960523
Färna Emån 2425 g 57 cm 960512
Gädda Hästsjön 8300 g 105 cm 960924
Gös Vidöstern 5400 g 82 cm 960516
Lake Fegen 5475 g 86 cm 960207
Mört Kvarnarpen 765 g 39 cm 960624
Ruda Rocksjön 1990 g 39,5 cm 960805
Sarv Emån 1080 g 37 cm 960513
Sik Vättern 1100 g 960218
Sutare Ingsbergssjön 3110 g 54 cm 960608
Ål Malmbäcksån 1550 g 92 cm 960718

 

Vill du veta mer, kontakta mig: Harry Salmgren