Smålandsfiske och annat smått o gott

För kontakt

Ring

+46 (0)709 309 909

eller e-post

Nöjesfiske som företagsidé

Fiskekonferens i Göteborg 961009

Sammanfattande minnesanteckningar

 

Förkortad version

Klicka här för att beställa hela utskriften i tryck.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

Subjektiv sammanfattning och slutsats ~ Fiskekonferens i Göteborg 961009:

Kort sagt så är upplåtelseformerna -så vi vet vad vi kan sälja- avgörande för hur stora intäkterna kan bli av en sportfiskebaserad produkt. Entreprenören behöver absolut en stabil grund att stå på och en tillförlitlig "råvara"... tryggad fisktillgång!

Bra fiske, -kan inte nog understrykas! Bra fiske i norr lockar fler att stanna på vägen dit upp om det finns flera fiskealternativ längs vägen, och det måste naturligtvis vara uthålligt fiske!
Dessutom måste nya alternativa fisken utvecklas som exvis gäddfiske som än så länge är underutnyttjat, sedan vinterfiske, mete etc. Flugfiske efter gädda är ju till exempel en höjdare!

Fiskepaketet minskar definitivt osäkerhet och tidsåtgång om det är bra och behövs som alternativ till återvändargruppen som redan känner till mycket, men mest för att locka nykomlingen.

Sedan måste kommunikationerna och kostnaden för besökaren att nå fisket vara förhållandevis låga: subventionerat flyg, bensinrabattcheckar och ekonomiska styrmedel är avgörande, de flesta bilar ju tillsammans med familjen eller kamrater till fisket.

Service och information är viktigt att bygga ut, utformat så att det blir nödvändigt för kunden att använda för att han/hon skall nå fisken och få resultat i fisket. (Behöver kanske inte vara ett enda centralt kontor, utan det kan lika gärna vara den lokale guiden/kontaktpersonen som också kommer i kontakt med besökaren genom det boende han har hyrt ut i sitt eget hus eller i stugan på gårdsplanen).

Boendemöjligheter av olika slag behövs samlas i boendepooler med info om stuguthyrning, bed& breakfast, camping -men också hotell. (Boende som skapar nätverk hos besökaren är bättre än annat - eftersom återbesökare mycket beroende av de kontakter som de får/fått). Detta ökar lönsamheten på orten långsiktigt.

Dessutom behöver vi fiskeregler; inte begränsningar av exvis spinnfiske eller mete på flugsträckor, utan maximerade fångster och minimi-/maximimått (beroende på fiskslag). Alla bör få fiska, onödigt med konflikter mellan fiskesätt, men varför inte låta fiskekort-, paketpris styra fisket mer. Och så behövs kontroller för regelefterföljd och utbildning, och varför inte "växelbruk".

Sedan måste budskapet nå kund så klart, via artiklar, rykten, Internet eller annat.

Och kunden är än så länge främst familjen, som är en stor grupp som fiskar och kamratgänget. För kvinnor är familjefisket helt dominerande. Där kan exempelvis satsningar på enbart kvinnofiskeutbildningar vara en produkt att utveckla för en ny nisch inom fisketurismen.

En man kommer ensam i 10% av fallen, medan 50% kommer tillsammans med familjen. Han kommer i 40% av fallen tillsammans med sina fiskekompisar - Vinterfisket kan vara ett utpräglat familjefiske, men:"Varje område får ändå de besök det förtjänar".

Fiskespecialisten slutligen -ofta flugfiskaren, är ofta nyttjare av topparrangemang och kan ofta betala bra för fisket, men är förhållandevis få i antal. (se laxfiskaren i viss mån) och när dessa kommer från utlandet, är de ofta i sällskap med andra likasinnade. Från USA ofta med partner.

Närmarknaden i Skandinavien och baltländerna borde prioriteras och i samarbete, kanske i norr. En del av våra fiskare kan vi få från mellersta och södra Finland / Norge, utan allt för långa resesträckor, för tidåtgång, -tiden klagar ju många på. Man vill ju fiska så länge som möjligt, komma igång direkt.

Exempelvis Västerbotten har egentligen fantastiska möjligheter, men för lite fisk, är för hårdfiskat. Där behövs mer information och utbildning i fiskevårdsområdesföreningarna.. Det gäller även stora delar av övriga Sverige.

"Bra fiske" har en en potentiell ryktesspridningseffekt. "Bra laxfiske i Sverige" = "Sverige bra fiskeland" och det lockar besökare, även från utlandet. Viktigt ta vara på varje besökare! Ett sätt kan vara tävlingar som kombinerar aktiviteter med ryktesspridning, internationellt deltagande och publicitet.

Som exempel så ger ett bra fiske i Lögdeälven ett rykte om bra fiske i en hel region, inte bara i strömmarna mellan Lögdeå och Åsele! Och utomlands får hela Sverige ett positivt fiskerykte!

Vi ses vid vattnen

Harry Salmgren.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.


Tillbaka till Smålandsfiske och annat smått och gott.

Till sidan som belyser nöjesfisket på Småländska Höglandet, där Tomtabacken sticker högst med sina dryga 400 meter över havet. Där finns också mer än 5000 sjöar. I flera av dessa häckar fiskgjusen och för första gången på mycket länge häckade havsörnen där i en av sjöarna!.


 

"Streams of Dreams"
by John Ross
A World Wide Guide to Flyfishing is published by Chartwell Books in USA ISBN O-7858-1060-9 and Quintet Publishing Limited England

 


 

2001 edition

The Flyfishers Annual

2001 Millennium Edition Volume Six, where Flyfishers like Lefty Kreh, Jack Dennis, Bob Dunn and from Scandinavia Harry Salmgren with others write about fly fishing.

The Flyfishers Annual is published by Australian Fisning Network Pty Ltd. 43 Centre Way, South Croydon, Victoria, Australia 3136. Tel (03) 9761 4044. Facsimile (03) 9761 4055

USA Importers and Distributors, Frank Amato Publications. PO Box 82112, Portland OR 97282 USA, Tel (503) 653 8108

Read Contents on Flyfish's Homesite.

 

fiskefoto och text på bästa sätt

Uppstream: Meditations on Fly Fishing

Upstream is a combination of
two arts merged to convey the essence of the beauty of the natural world in this Essay by Thomas McGuane with Photographs by Charles Lindsay .

96 pages 55 images in duotone. Published by ApertureVisit Aperture here

Sammanfattande minnesanteckningar Fiskekonferens Göteborg den 9/10-96 av Harry Salmgren ~ "Fisketurism - en naturlig näring"

 

Inledning av Annika Åhnberg Jordbruksminister-
som ger en beskrivande bakgrund kring fiske som något som från vardagssyssla vuxit till en viktig turistnäringslivsutvecklande faktor för främst landsbygden. En tillväxt i sådan näring anser hon är ekologiskt positiv till skillnad mot annan industri.


Bengt Sahlberg och Dennis Bederoff talar sedan om "Är fisketurism en naturlig del av turismen" respektive "Exposé över internationell fisketurism."

 

Per Nyberg, fiskeriverkets sötvattenlab. i "Fisken som biologisk resurs" pekar bland annat på att undersökningar visar på ett konstant överutnyttjande i Norrland på laxfiskar i naturvatten. Däremot är abborr- och gäddvatten tillsammans med karpfiskevattnen underutnyttjat i skogs- och låglandsområden.

 

Curt Wendt ~ Som engagerats i projektet "Top 10 Fishing Sweden" av projektgruppens initiativtagare: Stig Strand, Harry Salmgren och Kalle Hedin, inledde med att han uppfattade fisket som en stor outnyttjad resurs.

 

Med vem besöker man ett sportfiske? ~ Mannen är ingen ensamvarg när det gäller sportfiske, möjligen när det gäller kaggfiske. En analyserad produkt ger bättre kontroll:

 

Jan Gunnarsson, infochef Sv rese och turistråd

 

Lennart Bång ~ hade projektet "Bo på lantgård" som utgångspunkt och som han sade sig skapat. Han konstaterade också att familjefisket är stort.


Eva Roth, Danmark, lektor, Fiskeriekonomiskt center, ~ "Vi kan inte sälja det vi inte äger" - utan vi säljer, information, upplevelser, sängar, resor etc.

 


Sven Ola Öhlund länsfiskeexpert.~ "Sportfiskeplanering":

 

Per Wramner Fiskeriverket ~ Vill stimulera hushållning och motverka ohämmat fiske. Att upprätta resursplan för området när det gäller fiske samt att se vad fisketurism ger.

 

Gösta Weissglas, Umeå Universitet:

 

Jan Marklund, ~ "Byske älv"

 

Ingemar Kristell, ~ "Tjuonajokk Fiskecamp"

 

Göte Ekström turistdelegationen ~ " Rese- och turistnäringen är en samlad näring med nätverk för resmål och teman för kundorienterad produktutveckling och marknadsföring där kvalitet skall vara vägledande i alla led."

 

Subjektiv sammanfattning:~ Kort sagt så är upplåtelseformerna (vad vi kan sälja) avgörande för hur stora intäkterna kan bli av en sportfiskebaserad produkt. Entreprenörer behöver stabil grund att stå på. Överutnyttjande förstör. Bra fiske och inte minst: "Mun mot munmetoden" bästa reklammediet. Detta gäller absolut på Internet!

 

Exempel på hur information kring fiske kan spridas via Internet ~ Först en sida ur tidskrift, sedan en hel sajt uppbyggd kring fiske och boende. Besök Smålandsfiske och annat smått och gott.


| Huvudsida | Destinationer | Innehåll | Allemansrätt | Sidregister | Storfisk | Länkar | SFK Hugget |

 

Copyright © 1996-2001 HS Skriv & Utred, Harry Salmgren.