Välkommen

 

Fiske i Hemavan-Tärnaby

 

Sverige: övriga
Allemansrätt
Smålandsöring
Rusken
Vättern
Vrigstad
Tjuonajokk
Sandsjögården
Gimån
Mellanljusnan
Mörrum
Ätran

Finland
Kuusinki
Åland

Norge
Gudbrandslågen

Register

 

 

Välkommen till ett Fjälläventyr i Västerbotten

Hemavan-Tärnaby ligger i Västerbottens inland i typisk fjällvärld nära gränsen till Norge. Det gör att det lätt går att nå attraktiva sportfisken i både Sverige och Norge.
Området kännetecknas av rena vatten och ren luft med rikt djurliv.

 

Fjällfiske ©Harry SalmgrenNaturtypen är ren fjällnatur med vidsträckta höglänta och trädlösa områden som blandas med lägre belägna fjällskogsdungar med dvärgbjörk och vide. Längst ner i dalarna är fjällskogen allmän med fjällbjörk och gran. Markerna är blandade med både fasta fjällhedar och sanka myrmarker runt sjöar och meandrande strömmar.
Fjällen runt om är vanligtvis inte snöfria och renflockar som svalkar sig på snöfläckarna är sommartid en vanlig syn.

 

Öring i Sverige och Norge

Karaktärsfisken är öring, men också röding är allmänt förekommande. I Norge är det främst alternativ med havsöringsfiske som arrangeras från Hemavan. Norges atlantkust är dessutom bara en timmes resväg bort.


Fiskemetoderna i Hemavan-Tärnaby är flugfiske, spinn och mete, där framförallt det lokalt förankrade metet utan flöte och med betet draget på botten är en intressant variant -även om det sportfiskemässiga i metoden kan ifrågasättas- metoden är nämligen tidvis alltför effektiv. Den Norska varianten är att i mörker och med stor maskklump på kroken, dra denna i vattenytan. Det lockar då till häftiga påslag av fisk som kanhända tar betet i tron att det är en simmande groda.

 

Tryggt och lätt att nå

Allt fiske är guidat eftersom området omfattar ändlösa vildmarker med otal sjöar och vattendrag som är förvillande lika varandra. Det gör också att sportfisket utövas säkrast i ett grupparrangemang.


Till Hemavan - Tärnaby är det lätt att färdas med bil. Men landningsmöjligheter för flyg på Hemavans flygfält, kommer inom snar framtid. Till flygplatserna i Norge för flygcharter eller reguljärflyg i Mo I Rana är avståndet 90 km och till Lapplanda flygplats (Gunnarn, Storuman) är det 160 km.

 

Fiskeredskap:

För fjällfisket lämpar sig flugspö bra, men även spinn.
Flugspö kring 9 fot för lina 4-6 är passande medan lättspinn för beten upp till sju gram är rätt för den som gillar spinnfiske.
För havsöringsfisket duger 10 fots flugspö för lina 6-7.
Flugor: svarta ants och jassids, olika nymfer (Killer Bug) Double Legs, Bead Heads, Nättsländepuppor (Super Puppa) etc.

 

Säsong:

Sommarfiskesäsongen sträcker sig normalt från midsommar till 15 sept.
Högsommarsäsongen med kraftig snösmältning kan ibland medföra höga vattenstånd i älvarna, och det gör att fisket i tjärnar och småsjöar dominerar fram till augusti. Men de större sjöarna kan vara isbelagda ända till juli. Därför börjar sommarsäsongen först omkring 10/15 juli och pågår till augusti. Strömfisket bara förbättras fram till säsongsslutet 15 sept.
Vinterfisket är normalt mycket attraktivt och pågår med mycket bra isfiske från isläggningen till ca 25 juni.

 

Fiskepaketet:

Från Hemavans Värdshus med tillhörande stugby och helikopterbasen någon mil därifrån, kan besökarna flygas ut i helikopter till fiskeäventyret i fjällvärlden. Från "campen" fjällstugan med intilliggande bastu och förråd, sker sedan fiskeutfärderna med båt och till fots. Men andra alternativ finns närmare själva Värdshuset och stugbyn. Exempelvis Klippen i Umeälven är ett lättillgängligt fiskeområde i strömvatten.

 

Paketfiskeexempel:

En vecka, ankomst Söndag och avresa söndag med följande som ingår; boende i dubbelrum inkluderande frukost. Karta samt information om fiskeområdet med fiskekort för hel vecka i närområdet.
2 - dagar guidad fisketur på fjället med övernattning i tältkåta eller renvaktarstuga.Transport med sjöflyg eller helikopter.

Vänligen begär offert!


Copyright © mars 1995:
Vildmarks Nytt Förlag AB / Harry Salmgren