Tillbaka till innehåll

fiskelanden

VÄLKOMMEN

till

  Information om -

      "Smålandsfiske och

  Allemansrätten

annat smått och gott"

 

 

Backsippa©1998 Harry Salmgren

Sippan kan vara fridlyst

Allemansrätten har sitt ursprung i medeltiden när länderna var glest befolkade och då naturen uppfattades som en gemensam resurs för alla medborgare.

Därför går det inte helt att ange exakt vad som numera är förbjudet eller tillåtet. Några tumregler följer därför:

- Hemfriden-

Du får inte utan lov passera över, eller vistas på privat tomt, det är hemfridsbrott. Tomten, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara ifred; "hemfridszonen". Är huset skyddat från insyn kan Du passera ganska nära, men sällan närmare än 10 meter.
Om insynen är fri bör avståndet vara 60 - 70 meter!

-Camping-

Slå upp ett tält något eller några dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.

Ju närmare bebodda hus Du vill tälta, ju större är risken att Du kan störa någon, och desto större anledning är det att be markägaren om lov. Hur länge Du kan tälta beror på omständigheterna. Alldeles utanför en tomt är det högst olämpligt att tälta ens en natt utan lov.
Du måste vara än mer hänsynsfull om du har exempelvis. husvagn.

-Att färdas i skog och mark-

Det är förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motorfordon i terrängen eller på vägar som är avstängda för motortrafik. Sådana vägar kan vara markerade med skylten "Förbud mot trafik med motordrivet fordon" eller "Enskild väg".
Du kan parkera omedelbart intill vägen. Tänk på att ställa bil eller husvagn så att de inte hindrar någon att komma fram eller blir en fara för trafiken.

-Eldning-

Var försiktig när du gör upp eld. Släck elden ordentligt innan Du lämnar platsen. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.
Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och ger fula sår i naturen.

                              -Båt-

Att ro, eller köra motorbåt på annans vatten är tillåtet. Du får förtöja din båt något eller några dygn och gå iland överallt, utom vid tomt Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsning eller tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för Dig som färdas med motorbåt.

-Skräp-

Har Du tältat eller haft picknick ute i skog och mark måste Du städa efter dig!
Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg eller sopsäck. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.
När Du fiskar får Du inte lämna linor eller krokar i naturen. De kan bli dödsfällor för djuren.

-Plocka blommor och bär-

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Det betraktas som skadegörelse eller stöld. Naturligtvis får Du inte fälla växande träd och buskar eller boträd.
Inte heller jakten hör till allemansrätten. Du får självklart inte ta fågelägg eller störa djurens ungar eller boplatser!

Lägereld ©1998 Harry SalmgrenVälkommen.

 

 

Allemansrätten i korthet: "Du får inte störa eller förstöra!"

Tillbaka upp


Copyright© 1998-2011:

HS Skriv & Utred/Harry Salmgren