Nu finns The Grayling Society representerad i Sverige

Harrsällskapet ”GS”, The Grayling Society, är en världsomspännande ideell organisation med stort kontaktnät mellan forskare, sportfiskare och experter på att bland annat återställa harrens biotop.

Men först och främst är det också en förening för alla som är intresserade av att bevara harren i våra vatten. Samtidigt som kunskapen att fiska harr, vare sig det är med fluga, mete eller spinn, hela tiden utgör ett aktuellt tema i ”GS” som hjälper oss att bli skickligare fiskare. Vi får ta del av tekniker, redskap, flugor från olika länder som ytterligare stimulerar inte bara vårt fiske, utan också bevarandelusten och omsorgen om harren.

The Grayling Society bidrar även med projektmedel i olika länder för lokala harrprojekt.

Under mässdagarna på Elmia, kunde intresserade nu träffa Harrsällskapets svenska områdessekreterare, Harry Salmgren.

Harry berättar gärna mer om föreningen och tar gärna emot medlemsansökningar av intresserade via mail: harry.salmgren (at) tele2.se.

Mer info finns här i en intervju gjord av Skvalradion, Ca 27 minuter in i programmet: http://skvalradion.se/program_1/

Övriga kontaktupplysningar och mer information finns på GS hemsida - Välkommen: http://www.graylingsociety.net/