The Sims

Får man locka med lite fusk till detta Sim City spel i 100x förstoring?

Under spelets gång trycker du på Ctrl + Shift + Alt + C för att få upp en skrivprompt i översta vänstra hörnet. Nu kan du skriva in någon av koderna nedan.

autonomy (1-100) - Ändra tänkar nivån
draw_all_frames on - Draw all frames enabled
draw_all_frames off - Draw all frames disabled
grow_grass (1-150) - Ändra växthastigheten på gräset
interests - Ändra personlighet och intresse
klapaucius - 1000 simoleons
log_mask - Set event logging mask
map_edit on - Map editor enabled
map_edit off - Map editor disabled
route_balloons on - Introduktion på
route_balloons off - Introduktion av
Set time of day (1-24) - Ändra tiden på dygnet
set_speed (-1000-1000) - Ändrar spelets hastighet
sweep on - Ticks enabled
sweep off - Ticks disabled
tile_info on - Tile information displayed
tile_info off - Tile information hidden
water_tool - Island home
!;!;!;!;!;!;!;!;!; - Skriv in följande så att hela teckenfönstret fylls. Detta ger dig 30 000 Simoleons
! - Repeterar senast inskrivna fuskkod