Lite historik om huset

Namnet fick det efter Helena Cronsioe som levde i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
Det är byggt som lantställe till grosshandlare Edvard Engström och blev färdigt lagom till dennes dotters bröllop år 1877 (Källa: Malmö Fornminnesförenings årsskrift från 1945).
På husets vindflöjel står dock årtalet 1872.
År 1932 förvärvades fastigheten av Malmö stad. Redan 1924 öppnades första restaurangrörelsen - Heleneholms Slottscafé.
Samtidigt komponerades husets egen valsmelodi av källarmästaren. På 30- och 40-talen blev Heleneholm känd som välrenomerad restaurang och på somrarna som dansställe med uteservering, man dansade kring det stora trädet på nuvarande parkering.
Någon gång på 50-talet började rörelsen specialisera sig på slutna sällskap. Idag är det en av de äldsta restaurangerna i stan med ett välbevarat yttre och inre. Det är en modern restaurangrörelse, som inte är främmande för någon form av traktering.