Intervjusidan

På den här sidan kan du läsa intervjuer som jag har gjort med karaktärerna i Harry Potter.

Intervju med Draco Malfoy

Intervju med Dobby och Winky

Tillbaka


© Johanna Åberg
Vill du ta material så