Nr 102 Nyman, Finby

Petter Nyman, 15/7 1740 -      (död),
Johan Nyman, 1741 - 5/2 1765 (död),
Anders Nyman, 13/2 1769 - 9/9 1770 (rymt),
Johan Nyman, 24/2 1772 - 14/4 1782 (död),
Olof Nyman, 8/3 1783 - 1809.

Båtsmanstorpet No 102 inom Ålands och södra Finlands båtsmanskompani var vakant och oindelt när kompaniet återupprättades 1729.
    Först vid generalmönstringen i juli 1740 kunde roten som låg i Finby by uppvisa sin första karl. Det var drängen Petter Persson. Han var 19 år, obefaren och son till en handelskarl i Stockholm.


Petter Nyman, 15/7 1740 - (död)

Båtsmannen Petter Nyman dog inte långt efter sitt tillträde. Hans hustru Lisa med sin faderslöse son Jacob fick flytta från torpet för att ge utrymme åt den nya båtsmannen. De båda flyttade ut till "Skieren".

Johan Nyman, 1741 - 5/2 1765 (död)

Vid 1741 års rekryteringsmöte blev i stället Johan Johansson antagen. Även han var född i Stockholm och vid antagandet var han 20 år gammal. Han fick liksom alla båtsmän vid torp nummer 102 i Finby tillnamnet Nyman.

1741 och 42 var Johan kommenderad på örlogsflottan.

1743 deltog Johan vid Korpo slag, kommenderad på galärerna. Den 2 mars antogs även roteintressenten Mörcks dräng, Jacob Jacobsson, för roten och skickades till Åbo. Han var född i Sverige, 22 år gammal och gift.

Slutet av Juli, 1743
Johan Nyman hade gått till vila i stugan hos socknens brofogde Bengt Lundgren - en av de Finbybönder som rustade Nyman. Det var sommar och orostider; ryssen fanns i trakten. Närmare bestämt vistades de på Föglö och dit fördes regelbundet mat som bönderna skulle ställa upp med. Får, kvigor och kor var sådant som de måste prestera inför länsmannen, vilken i sin tur levererade varorna till ryssarna.
    Den här sommarnatten vaknade Johan av buller i stugan och när han slog upp ögonen såg han fyra personer som trängt sig in. Längst kommen var en av socknens främsta myndighetspersoner, länsmannen Jonas Broman. Så fort Johan kände igen honom skyndade han att hälsa så som han borde inför överheten. Länsmannen spillde ingen tid utan frågade var Lundgren själv låg. -I kammaren, svarade Johan varvid länsmannen tågade in. Johan var nu ensam kvar ute i stugan med de övriga männen som stört nattfriden på gården. De var några av hans forna fiender - ryska soldater!
    Efter en stund kom länsman Broman tillbaka från kammaren, nu i sällskap med den nyväckte Lundgren. Väl ute i stugan tog han fram ett kungligt brev och lämnade över det till Lundgren för att han skulle läsa det. Men han hade inte hunnit mer än halvvägs när länsmannen ryckte tillbaka brevet och lämnade stugan med ryssarna.
    I en täppa vid stugknuten stannade männen och tog fast en kviga. Lundgren hade följt efter männen ut till täppan och försökte där hejda tilltaget men blev då slagen med en käpp över ryggen av en av de ryska soldaterna. Lundgren fick fatt på en stör och försvarade sig med att i sin tur slå ryssen över ryggen. Länsmannen beordrade därför soldaterna att de skulle ta Lundgren i arrest och de band därvid ihop hans händer baköver ryggen. I det här läget kom Lundgrens egen son fram till husknuten. Han kunde tala ryska och sa något till soldaterna. Vad han sa är än i dag en förborgad hemlighet men det fick i alla fall till följd att de släppte fadern så han kunde löpa till skogs...

1747 års rotebönder:
Finby no 1 Bengt Lundgren,
Finby no 11 gamle Matts Mattsson,
Finby no 10 gamle Hindrich Hindersson,
Hulta Frälsehemman Johan Michelsson,
Smedsböle Matts Josephsson.

Rotens båtsman uppges 1747 heta Johan Sjöberg (Nyman är överstruket och Sjöberg ditskrivet efteråt) och komma från Stockholm samt vara antagen 1744. [Se Sjöberg.]

1748 kommenderades Johan Nyman till sin födelsestad Stockholm. Den 24 maj mönstrade han in på Skeppsholmen.

Under generalmönstringen 1753, vid vilken han befanns vara sjövan, var han kommenderad till Helsingfors för att utföra fästningsarbeten. - Det var Sveaborg som höll på att byggas.

Vid 1753 års generalmönstring var Johan kommenderad till Helsingfors.

Johan Nyman kunde både räkna och skriva. Som hantverk angavs han kunna timra.

Hans hustru hette Christina Olofsdotter. Den 2 januari 1755 föddes deras son Johannes. Tidigare hade han varit gift med Birgitta Henrichsdotter. Med henne hade han åtminstone sonen Anders som överlevde honom själv.

Den 8 september 1757 föddes sonen Eric, bland dopvittnena fanns båtsmannen Hindrik Kruskopp från Pärsnäs.

Den 26 februari 1759 dog hans mor i Finby, 89 år gammal.

Under det Pommerska kriget var han 1759 och -60 kommenderad till Karlskrona.

1763 blev han befordrad till överbåtsman. Samma år kommenderades han tillsammans med kaptenen Nils Pinello och 16 båtsmän till Gotland. Där var de sysselsatta med att hugga skog för arméns flottas räkning. Under vintern och våren 1764 var han fortfarande på Gotland men i augusti var han åter på Sveaborg. Efter en kort vistelse på sjukhuset mönstrade han på jakten Camilla som låg segelklar på redden. Knappt två veckor därefter förflyttades han till Turuma Norden varifrån han hemförlovades under sjöexpeditionen.

Överdådigt klädd
Johan Nyman åtalades 1764 av landsfiskalen för att ha varit överdådigt klädd. Han försvarade sig med att han blivit befordrad till överbåtsman i elfte båtsmanskapet och därför borde bli behandlad som en underofficer. Rätten tyckte att man mera kunde likna honom vid en korpral eftersom han bara hade tio man under sig. Men ingen i rätten var expert på militära grader så man lät den diskussionen bero.
    Nämnden intygade att Nyman alltid uppfört sig ganska berömvärt och sedligt när han varit hemma i socknen. Dessutom hade han aldrig varit tilltalad för något brott tidigare. I övrigt bedömdes Nyman, som var liten till växten, vara av medelmåttig hälsa och kroppsstyrka.
    Straffet för att ha burit "hirtsswängare och tränts i hatten" blev tillsammans hela tvåhundrafemtio daler silvermynt i böter! Ett straff som om han inte kunde betala skulle förvandlas till 40 par spö med tre slag per par - etthundratjugo rapp över ryggen!
Nyman förklarade sig vara missnöjd med straffet och önskade överklaga och hans fyra rotebönder förklarade sig villiga att en för alla, alla för en, gå i borgen för sin överbåtsman.
    Lite senare vid samma ting anklagade Nyman i sin tur landsfiskalen för att även han ha klätt sig överdådigt. Landsfiskalen svarade med att han inte lagligen blivit kallad till tinget för denna sak och att Nyman som båtsman över huvud taget inte hade rätt att föra sådan talan mot honom.
    Hur Nyman kunde närvara vid rätten i Tranvik den 17 februari samtidigt som han stod på avlöningslistorna som kommenderad på Gotland känner jag inte till.

Den 5 februari 1765 dog han hemma i Finby. I bouppteckningen finner man bland annat: blå byxor, väst och rock; skospännen och skjortknappar i silver; en violett silkeshalsduk; En hatt försedd med träns och knapp av guldtråd samt slutligen en skuren peruk. Hörde dessa saker till hans båtsmansuniform?

Överbåtsman Johan Nymans torp i Finby bestod enligt hans bouppteckning av en stuga och bod med förstuga emellan, en kammare med förstuga samt ett gammalt fähus och foderlada med låna emellan.

Efter Johan Johanssons död stod roten utan båtsman i fyra år innan Anders Andersson tillträdde.


Anders Nyman, 13/2 1769 - 9/9 1770 (rymt)

Anders Andersson antogs den 13 februari 1769 men han rymde från fregatten Enigheten då den var i Danzig den nionde september 1770. Kvar på Åland lämnade han sin hustru Walborg och sjuttioåriga mor, Caisa Olofsdotter.


Johan Nyman, 24/2 1772 - 14/4 1782 (död)

Johan Ericsson kom från Stockholm och var 21 år gammal och sjövan vid antagningen den 24 februari 1772.

Den 19 november 1775 vigdes Johan med skräddardottern Anna Catharina Leinhof.

1776-80 fanns paret antecknade under Finby no 8.

1777 var han kommenderad på Sveaborg.

När dottern Anna Sophia döptes i oktober 1779 fanns bland dopvittnena bland andra skräddaren Jacob Leinhof med hustru Sara Ersdotter.

Johan dog hemma på roten den 14 april 1782. Hans bouppteckning finns bevarad.

Han var sjövan.

Änkan Anna Caisa Nyman flyttade till Hammarland 1783. Den 10 september fick hon flyttbevis.


Olof Nyman 8/3 1783 - 1809

Fördubblingsbåtsmannen Olof Olofsson Tjäder blev den 8 mars 1783 transporterad till den ordinarie roten 102.

Hustru Stina och styvdottern Greta var båda födda i Saltvik.

1793 års rotebönder:
Finby no 1 Mats Jonasson,
Finby dito Änkan Walborg,
Finby no 10 Nils Jansson,
Finby no 11 Matts Pehrsson,
Smedsböle no 1 Matts Jansson,
Hulta no 7 gamle Jan Abramsson.

Olof Nyman var sjövan.

1798 var han kommenderad på Sveaborg.

31 maj 1805 - 31 maj 1806 gjorde han årstjänst på Sveaborg.

Den 6 september 1808 avled båtsmanhustrun Stina av förstoppning.

Olof Nyman var närvarande när kompaniet mönstrades i Stockholm den 27 och 28 februari 1809.

Den första december 1811 flyttade Olof Nyman från Finby till Finström.

Den 13 november 1818 avled Olof Nyman i Finby, 66 år gammal av obstruction, ett annat ord för förstoppning.


Copyright (c) Göran Blomqvist
Senast ändrad 2000-02-27
Sänd eventuella kommentarer till gblomqvist@swipnet.se