Störst vildmarkskänsla

Områdesbeskrivning
Gröna kartan nr
Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5
Summa
Haurida S/ Ylen NO Signesbo
7ESO
3
2
3
3
4
15

Skärstad/ Mellan Skärstad och Ramsjön

7ESV

3

2

3

3

4

15

Gränna O/ Skogstornet 7ENV

2

2

2

4

4

14

Version: 98.10A

© Gunnar Wallgard