Naturskönast

Områdesbeskrivning
Gröna kartan nr
Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5
Summa
Hva/ Huskvarna-bergens naturreservat och öster därom
7ESV
5
4
3
4
1
17
Hva/ Öxnehaga-Bondberget
7ESV
5
4
2
4
1
16
Skärstad/ Ramsjön SV
7ESV
3
3
2
4
3
15
Gränna O/ Skogstornet
7ENV
2
2
2
4
4
14
Gränna S/ Röttle SV
7ENV
2
3
3
4
2
14
Kaxholmen/ Landsjön N
7ESV
3
3
3
4
1
14
Vireda N/ Ören SO, Björkenäs
7ENO
2
3
2
4
1
12


Version: 00.12A

© Gunnar Wallgard